Monitorovanie

Ak chcete konať skôr, ako môže dôjsť k neočakávanému, potom by ste mali zvážiť našu službu monitoringu. Vykonávame kontrolu alebo audit vášho zariadenia, ako aj kontinuálny monitoring, ktorý zaistí, že opatrenia sa príjmu skôr, než je neskoro.

Condition monitoring icon blue
.

Audit stavu

Poznanie súčasného stavu vášho zariadenia vám umožňuje zaistiť nepretržitú výrobu, zlepšiť bezpečnosť a predĺžiť životnosť zariadenia. Vykonaním auditu našimi špecialistami sa zistí jeho stav z hľadiska mechanického, potrieb čistenia alebo opráv. 

Zvážte realizáciu auditu aktuálneho stavu pri každej zmene podmienok technologického procesu, najmä ak ide o kritické zariadenia pre vašu prevádzku či pre staršie inštalácie.


.

Sledovanie stavu

Zabezpečte optimalizovaný servisný plán pre svoje rotačné zariadenia na základe skutočných údajov zo senzorov, monitorovania kritických komponentov alebo parametrov procesu. Algoritmy vyvinuté našimi poprednými odborníkmi analyzujú konkrétne vzorce vibrácií s cieľom poskytnúť relevantné hlásenia s kľúčovými odporúčaniami. Zabezpečí sa tým, aby vaše zariadenie fungovalo tak, ako má, a navyše vám to umožní naplánovať údržbu.

Servisné intervaly je možné optimalizovať vykonaním servisu v správnom čase na základe skutočného stavu zariadenia, nie na základe pevného časového intervalu. Často to znamená predĺženie servisných intervalov.

Monitorovanie stavu sa odporúča najmä vtedy, keď je ťažké predvídať servisné intervaly, keď náklady sú vysoké kvôli nedostatku zaškoleného personálu a keď separácia je kľúčovou súčasťou procesu.

  • Online služba - Ak si zvolíte online službu, dostanete časté správy na základe rozsiahlej a nepretržitej analýzy údajov o vibráciách. A aby ste v noci mohli dobre spať, výstražné hlásenia vás okamžite upozornenia v prípade zlyhania komponentov alebo iných problémov so zariadením.
  • Offline služba - Offline služba využíva prenosné zariadenie na sťahovanie informácií v konkrétnej chvíli.

.

Audit výkonnosti

Poznanie skutočného prevádzkového výkonu vášho zariadenia umožňuje optimalizované servisné intervaly, čo vedie k zvýšeniu spoľahlivosti výroby a minimalizácii nákladov.

Merania sa vykonávajú s cieľom presne predpovedať požiadavky na údržbu a optimalizovať servisné intervaly. Takže viete, ktoré zariadenie si vyžaduje údržbu, ešte predtým ako sa jeho výkon dostane na úroveň, keď by kvalita výrobkov bola ovplyvnená alebo by nastala neplánovaná odstávka.

Odborníci zo spoločnosti Alfa Laval vykonávajú potrebné merania, analyzujú dáta použitím špeciálne navrhnutých nástrojov a odovzdávajú kompletnú správu vrátane situačnej analýzy a odporúčaní.


Potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa servisu?

Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky a údržby svojich zariadení, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím miestnych servisných technikov.

Service staff 640x360

Pozrite si naše videá o servise a údržbe

Naše videá vám poskytnú teoretické základy a praktické tipy týkajúce sa servisu nášho zariadenia. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz otvoríte zoznam videoklipov.

CE service video list image