Alfa Laval - Other chemicals

Other chemicals

Okrem chemických čistiacich prostriedkov používa spoločnosť Alfa Laval tiež chemické látky na zvýšenie účinnosti separátorov a chemické látky vhodné na čistenie rozvodov pitnej vody. Tieto prostriedky boli vyvinuté špeciálne pre naše vysokorýchlostné separátory a zariadenia na odsoľovanie vody.

Deemulgačné prípravky

Spoločnosť Alfa Laval dodáva tieto deemulgačnú prípravky určené na rozdelenie emulzií oleja, vody a kalu.

  • Alpacon 009 - deemulgačný prostriedok na odmasťovacie, čistiace a chladiace prevádzkové kvapaliny na báze vody.
  • Alpacon 204 - deemulgačný prípravok na báze vody určený na rozdelenie emulzií na olej, vodu a kal. Výrobok vytvára suchý olej a čistú vodnú fázu.
  • Alpacon 205 - deemulgačný prostriedok na báze vody na rozdelenie emulzií na olej, vodu a kal; výsledok je suchý olej a čistá vodná fáza.
  • Alpacon 300 - aditívum na báze vody určenej na primárnemu rozdelenie emulzií "olej vo vode" za účelom vytvorenia čistej vody s maximálnym obsahom minerálneho oleja 15 ppm. Používajte vždy s prípravkom Alpacon 302.
  • Alpacon 302 - koagulačné / flokulačné činidlo na báze vody určené na rozdelenie emulzií "olej vo vode" za účelom vytvorenia čistej vody s maximálnym obsahom minerálneho oleja 15 ppm. Používajte vždy s prípravkom Alpacon 300.

Flokulanty                            

  • Alpacon 017 - účinný flokulant na čistenie vody kontaminovanej časticami v systéme recyklácie vody v autoumyvárňach. Optimálnu účinnosti prostriedku dosiahnete súčinným použitím ​​prípravku Alpacon 029.
  • Alpacon 029 - nekorozívny zásaditý regulátor pH pre zrážanie ťažkých kovov v recirkulačnom okruhu vody v umývačkách áut. Optimálnej účinnosti prostriedku sa dosiahne spoločným použitím s ​​prípravkom Alpacon 017.

Prípravky proti krustám pri odsoľovaní

Vyvinuté pre aplikácie pitnej vody

  • Alpacon Altreat 400 – prípravok proti krustám pre systémy na odsoľovanie morskej vody, ktorý reguluje tvorbu krusty anorganického pôvodu, napríklad z uhličitanu vápenatého alebo hydroxidu horečnatého. Certifikáty KIWA a NSF pre použitie v systémoch pitnej vody.

Ako Vám môžeme pomôcť?

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Karty bezpečnostných údajov pre chemické výrobky

Safety data sheetsVyužívajte výhody chemických výrobkov, ktoré zvyšujú výkonnosť našich zariadení pre nasledujúce kategórie:

Mazadlá, čistiace prostriedky – odkaľovadlá, inhibítory korózie, stabilizátory pH, vločkovacie prostriedky na separáciu, lepidlá, prostriedky na zlepšenie povrchu – regenerátory. 

Nájdite najnovšie aktualizované karty bezpečnostných údajov