Alfa Laval - Cleaning chemicals

Cleaning chemicals

Cleaning chemicalsK spoľahlivému a bezpečnému odstráneniu nežiaducich usadenín z povrchov zariadení odporúča spoločnosť Alfa Laval použiť špeciálne vyvinuté netoxické čistiace prostriedky s nízkym dopadom na životné prostredie. Tieto prostriedky sme dôkladne otestovali vo vlastnom laboratóriu, aby sme mali istotu, že nepoškodia materiály tesnenia a tepelnovýmenných plôch.

Naša ponuka zahŕňa vysoko účinné kyslé a zásadité činidlá určené na odstránenie väčšiny typov usadenín vrátane mäkkých i tvrdých usadenín. Pre zjednodušenie práce ponúkame tiež prášky.

Čistiace prostriedky Alpacon - rad čistiacich prostriedkov na báze organických kyselín a srvátky s mimoriadne nízkym dopadom na životné prostredie.

  • Alpacon Multi CIP Super - koncentrovaný čistiaci roztok určený na odstránenie nepoddajných usadenín, ktoré sa môžu vytvárať v bubnoch separátorov mazacieho a palivového oleja.
  • Alpacon Degreaser - vysoko účinný všestranný čistiaci prostriedok na báze vody s aktívnou prísadou v podobe biologickej zmesi BIOGEN Active® vyrobenej z obnoviteľných materiálov. Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.
  • Alpacon Descalant - vysoko účinný čistiaci prostriedok na báze vody na odstránenie vodného kameňa, magnetitu, vodných rias, humusu, lastúrnikov, kôrovcov, vápennej hrdze a ďalších usadenín vo vodných systémoch, ako sú doskové výmenníky tepla, potrubie alebo odstredivé separátory. Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.

AlfaPhos

Kyslé činidlo, založené na báze kyseliny fosforečnej s prísadami ďalších vhodných činidiel a inhibítorov špeciálne určených na odstránenie vápenných a anorganických usadenín, čiastočne aj usadenín na báze oxidov kovov.

AlfaNeutra

Silne zásadité činidlo, určené špeciálne na neutralizáciu zvyškov kyslých činidiel, ako je AlfaPhos predtým, než sú vypustené zo zariadenia.

AlfaCaus

Silne zásadité činidlo, založené na báze hydroxidu sodného špeciálne určené na odstránenie biologických látok, tuku, oleja, ďalších usadenín organického pôvodu a zvyškov farieb z tepelnovýmenných plôch výmenníkov, ako aj ostatných plôch zariadenia.

Alfa P-Scale

Kyslý čistiaci prášok na báze kyseliny amidosírová s antikoróznym prostriedkom, ktorý mimoriadne účinne odstraňuje usadeniny uhličitanu vápenatého a ďalšie usadeniny anorganického pôvodu.

Alfa P-Neutra

Zásaditý práškový prostriedok určený špeciálne na neutralizáciu po použití prípravku Alfa P-Scale pred jeho vypustením zo zariadenia.

AlfaAdd

Neutrálny prostriedok na zvýšenie čistiaceho účinku vyrobený z účinnej formule obsahujúcej rôzne povrchovo aktívne látky. Určený na použitie s prípravkami AlfaPhos, AlfaCaus a Alfa P-Scale.

   

Ako Vám môžeme pomôcť?

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Safety data sheets - Chemical products

Safety data sheetsBenfit from chemical products that increase the performance of our equipment. Special products for:

Lubricants, cleaning agents – descalants, corrosion inhibitors, pH stabilizers, flocking agents for separation, adhesives, surface enhancers – reconditioners.

Find the latest updated safety data sheets