Alfa Laval - Decanters

Equipment Upgrades Decanters

Decanter upgradeSpoločnosť Alfa Laval ponúka modernizáciu dekantačných odstrediviek používaných vo všetkých výrobných činnostiach. Modernizácia znižuje náklady a dopad na životné prostredie.

Modernizácia pomocného pohonu

Výsledkom sú energetické úspory všeobecne v rozsahu 15 až 20 percent, zníženie nákladov na údržbu a optimalizácia riadenia dekantačnej odstredivky. Modernizáciou pomocného pohonu sa navyše zníži hladina hluku, zlepší sa odozva na zmeny prítoku, znížia sa náklady na údržbu a zlepšia sa parametre sušiny na výstupe.

Modernizácia vyhrňovacieho šneku

Súčasťou je modernizácia prvkov, ktoré chránia vyhrňovací šnek pred opotrebením, ako sú vymeniteľné trecie vložky, pre minimalizáciu údržby a predĺženie intervalu výmeny vložiek. Táto modernizácia sa týka odstrediviek Alfa Laval a Alfa Laval Sharples mladších ako 20 rokov.

Inovatívne riešenie pre čistenie odpadovej vody s využitím náhradných dielov a servisných služieb

Modernizácia prepadových hrán

Zníženie spotreby elektrickej energie o 10 až 25 percent podľa veľkosti dekantačnej odstredivky. Prepadová hrana čiastočne pohltí výstupnú rýchlosť kvapaliny a otočí prúdenie proti smeru otáčania bubna. Tým sa zníži celková rýchlosť odpadovej vody a následne celková spotreba elektrickej energie.

Ako Vám môžeme pomôcť?

How can we help you?Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Modernizácia riadiaceho systému 2Touch

2Touch automation system upgradeLepšie riadenie dekantačných odstrediviek s novou riadiacou platformou na zvýšenie účinnosti a prevádzkovej rýchlosti. Požadované informácie o prevádzke dekantačnej odstredivky vyvoláte dvojitým kliknutím na ovládacie obrazovku. Kompatibilita s celým radom komunikačných protokolov a možnosť dodania s integrovaným modemom na diaľkové monitorovanie.