}

Program pre predajných partnerov

Spoločný rozvoj podnikania

Všetci naši predajní partneri sú pre nás dôležití. Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho spôsobu podnikania a pomáhajú nám so zastúpením na globálnom trhu. Preto všetkým našim predajným partnerom pomáhame v ich rozvoji.

Ak sa stanete autorizovaným, certifikovaným alebo hlavným predajným partnerom spoločnosti Alfa Laval, získate nástroje a podporu, ktoré vám pomôžu rozvíjať spoluprácu s novým, aj terajšími zákazníkmi.

Vzájomná podpora

Zmyslom nášho programu pre predajných partnerov je vytvorenie stabilného partnerstva, ktoré bude dlhodobo ziskové pre obe strany. Cieľom je konkrétny hospodársky výsledok!


Autorizovaný partner

Na úrovni autorizovaného partnera získate prístup k novým nástrojom na zvýšenie efektivity vášho podnikania a nadobudnutie nových zručností s minimálnymi nárokmi na váš čas a zdroje.


Certifikovaný partner

Ak sa rozhodnete stať certifikovaným partnerom, prepojíme ešte viac svoje aktivity a vytvoríme tým nové príležitosti na rozvoj oboch strán. Akonáhle sa stanete certifikovaným partnerom, vytvoríme podnikateľský plán s podrobnými cieľmi ďalšieho rastu a rozvojovými aktivitami.


Hlavný partner

Hlavní partneri sú s nami veľmi úzko prepojení. Ako hlavný partner získate príležitosti, ktoré môže ponúknuť iba líder na globálnom trhu. Naši odborníci úzko spolupracujú s hlavnými partnermi na posilnenie vášho postavenia na trhu. Patrí sem individuálna, veľmi intenzívne školenia, ktoré vám pomôže s predajom, vaši zamestnanci sa detailne zoznámi s výrobkami a službami spoločnosti Alfa Laval.

Získajte nové podnikateľské príležitosti.

Ak máte záujem o spoluprácu s našimi manažérmi pre predajné partnerov, chceli by ste získali viac informácií o programe pre predajných partnerov spoločnosti Alfa Laval, neváhajte nás kontaktovať.

Rozvoj vášho podnikania

Všetci naši predajní partneri sú pre nás dôležití. Sú neoddeliteľnou súčasťou nášho spôsobu podnikania a pomáhajú nám so zastúpením na globálnom trhu. Preto všetkým našim predajným partnerom pomáhame v ich rozvoji.

Learn more 

Alfa Laval Anytime - our eBusiness

Alfa Laval Anytime is Alfa Laval's eBusiness with information and tools for our channel partners.

Channel partners connected to the online tool maintain control over their customers' orders all along the delivery chain. Order information can be checked in real time, while new orders reach the factory in seconds.

Alfa Laval Anytime allows article number-based products and configured items to be ordered during the same purchase session on the web, and also includes an easily operated configuration tool.

For channel partners not yet connected, please contact your local Alfa Laval representative.

Alfa Laval Anytime