Renovácia | Alfa Laval

Renovácia

Predĺžte životnosť zariadení

Vo viac ako sto servisných centrách spoločnosti Alfa Laval po celom svete ponúkame celý rad služieb renovácie. Tieto služby zvýšia výkon vášho zariadenia, predĺžia jeho životnosť a zabezpečia bezpečnú a efektívnu prevádzkovosť.

Čistenie, detekcia prasklín, výmena tesnenia, tlaková skúška a výmena poškodených dosiek sú len niektoré úkony, s ktorými vám pomôžeme, a zároveň odporučíme ďalšie servisné opatrenia. Môžete si zostaviť svoj vlastný balíček služieb alebo si vybrať niektorý z už existujúcich.

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Navrhnú riešenia renovácie, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám na dobu realizácie, rozpočet a aplikačné použitie
  • Dodržia osvedčené postupy, ktoré sú v súlade s nariadeniami pre najvyššiu kvalitu a bezpečnosť práce
  • Používajú originálne náhradné diely

Hľadáte konkrétnu službu?