Prehľad servisných služieb | Alfa Laval

Služby pre váš úspech

Keď sa obrátite na spoločnosť Alfa Laval so žiadosťou o servis alebo náhradné diely, vždy získate pohotovú a spoľahlivú službu, ktorá vám šetrí čas aj peniaze – a navyše robíte zodpovedné rozhodnutie pre bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Kombinácia našich bezkonkurenčných znalostí produktov a aplikácií je hlavný dôvod, prečo si toľko zákazníkov vyberá spoločnosť Alfa Laval ako svojho servisného partnera. Naši špecialisti neúnavne pracujú na tom, aby zaistili optimálny výkon vašich procesov a aby ste mali neustále pocit, že ste v dobrých rukách.

Hľadáte konkrétnu službu?

service-960x480.jpg

.

Technická dokumentácia

Vďaka našej presnej technickej dokumentácii môžete zaistiť správne zaobchádzanie so zariadením pri každodennej prevádzke a správne realizovať postupy údržby. Mať poruke správnu dokumentáciu v prípade potreby zároveň zjednodušuje certifikáciu a audit – a skracuje čas realizácie pri objednávaní náhradných dielov. 

Vyhľadajte technickú dokumentáciu

.

Riešenie problémov

Naši kvalifikovaní a skúsení špecialisti na odhaľovanie nedostatkov sú priamou cestou k vyriešeniu akéhokoľvek problému súvisiaceho s vaším zariadením. Pracujú na mieste alebo na diaľku, nájdu príčinu neplánovaných odstávok a pomôžu vám dosiahnuť najlepšiu možnú prevádzku vášho zariadenia. Obráťte sa na nás so žiadosťou o havarijné služby ešte dnes. 

Informácie o odstraňovaní problémov

.

Školenia

Keď si kúpite zariadenie Alfa Laval, kupujete si spoľahlivosť. Vaša spokojnosť však rovnako závisí od obsluhy vášho zariadenia. Naši odborníci na školenia budujú a rozvíjajú kompetencie obsluhy, aby ste mali menej starostí – a dosiahli viac. 

Preskúmajte ponuku našich kurzov

PB training

.

Náhradné diely

Ak používate originálne náhradné diely Alfa Laval, dávate prednosť produktivite. Naše diely vyrobené so znalosťami a presnosťou OEM zaručujú funkčnosť a prevádzkyschopnosť, čo predlžuje životnosť zariadení a znižuje vaše celkové náklady. Dodávame ich včas po celom svete prostredníctvom našej rozsiahlej logistickej siete.

Kontaktujte nás v súvislosti s náhradnými dielmi

Spare parts banner 640x360.jpg

.

Ponuka servisných služieb

 Komplexné portfólio servisných služieb Alfa Laval

Služby a riešenia v našom servisnom portfóliu vám pomôžu dosiahnuť najlepšiu návratnosť investície do vášho zariadenia – počas celej jeho životnosti. Spolupracujeme s vami vo všetkých ohľadoch – od uvedenia do prevádzky cez údržbu a podporu až po návrhy na vylepšenia a služby monitorovania.

Pohotovosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

Vychádzame vám v ústrety, aby sme boli pripravení, keď nás potrebujete – a aby sme vaše zariadenie udržiavali v dobrom stave. Plníme svoje sľuby – a zaisťujeme, aby vaše zariadenie podávalo sľúbený výkon. Bezpečnosť ľudí a ochranu životného prostredia berieme veľmi vážne – a vám to zjednodušujeme tiež. 

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy Alfa Laval predstavujú servisné riešenia šité na mieru, ktoré kombinujú ktorékoľvek naše služby na základe vašich špecifických potrieb. Aby ste maximalizovali svoj výkon a znížili prevádzkové náklady, prinášajú vám tieto dohody istotu, pretože minimalizujú riziko neočakávaných porúch. Zaručujú vám tiež maximálnu kontrolu nad vaším rozpočtom na údržbu.

Prečítajte si viac o servisných zmluvách Alfa Laval

Servisné zmluvy Alfa Laval vám poskytujú:

  • maximálny čas prevádzkyschopnosti,
  • krátky čas návratnosti,
  • maximálnu kontrolu nad nákladmi na údržbu.