Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Globálna servisná sieť

Spokojnosť garantovaná

Servisné centrá spoločnosti Alfa Laval na celom svete podporujú prevádzkyschopnosť a údržbu vašich zariadení - bez ohľadu na to, v akej časti sveta sa nachádzate.

Blízkosť znižuje prestoje

Servisné centrá Alfa Laval sme strategicky umiestnili čo najbližšie našim zákazníkom, aby sme skrátili časy na dopravu a súvisiace prestoje. Pri moderných zariadeniach poskytujeme servisné služby, ktoré prispejú k predĺženiu životnosti vašich výrobkov a zachovaniu plynulej výrobnej činnosti.

Efektívne servisné služby

Aby ste mohli využiť všetky naše odborné služby na jednom mieste, špecializujú sa servisné centrá Alfa Laval na tieto oblasti:

 • Komplexný servis doskových výmenníkov tepla - chemické čistenie, detekcia prasklín dosiek, lepenie nových tesnení, sušenie v peciach, tlakové skúšky, úpravy a modernizácia
 • Servis dekantačných odstrediviek a tanierových separátorov vrátane čistenia, výmeny ložísk, výmeny tesnení, opráv zváraním, rovnomerného potiahnutia povrchov tvrdým povlakom, testovania, úprav a modernizácie

Komfort a kvalita

Nezáleží na tom, či nám pošlite celé zariadenie alebo len jednotlivé komponenty - Alfa Laval garantuje kvalitné prevedenie servisných služieb podľa vašich požiadaviek. Odovzdáme vám podrobnú správu s našimi nálezmi a odporúčanými opatreniami v danej chvíli a v budúcnosti.

V servisnom centre Alfa Laval neďaleko od vás. Väčšina servisných centier má obvyklú pracovnú dobu; napriek tomu sa vám pokúsime vyhovieť v neočakávaných prípadoch, ktoré budú vyžadovať okamžitý zásah.

Priamo pri vás vo výrobnom zariadení. Niektoré servisné zásahy sú ako šité pre našich kvalifikovaných technikov s bohatými praktickými skúsenosťami. Ide o tieto servisné služby:

 • Prehliadka a vyriešenie problému
 • Uvedenie do prevádzky
 • Modernizácia a úprava výrobného zariadenia
 • Servisné chemické čistenie jednotkou CIP
 • Vyváženie bubna separátora v mieste prevádzky
 • Výmena tesnenia a opravy
 • Všeobecné rady
 • Praktické školenie personálu
 • Audity v mieste prevádzky
 • Správy o servisných návštevách
 • Odporúčané servisné zásahy

V spoločnosti Alfa Laval získate jedinečného a dlhodobého partnera pre vaše každodenné záležitosti. Naša rozsiahla servisná sieť je zárukou toho, že k nám nebudete mať ďaleko. Kliknutím na mapu vyhľadajte najbližšieho zástupcu spoločnosti Alfa Laval.