S and P Flex

Rad separačných systémov S Flex a P Flex, ktorý je určený pre kvapalné palivá a mazací olej, spája jedinečné silné stránky separátorov série S a P od spoločnosti Alfa Laval, ktorých koncepcia je modulárna pre skutočne flexibilné dodanie.

S和P Flex系列离心机-Alfa Laval S and P Flex separators

Rad S Flex a P Flex kombinuje účinnosť a vysoká flexibilitu. Umožňuje vám navrhnúť a postaviť separačný systém Alfa Laval presne tak, ako vám vyhovuje. Vďaka zvýšenej efektívnosti inovovaného separátora série S a cenovo dostupnej jednoduchosti separátorov radu P si môžete zvoliť separačný systém, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám vašej prevádzky a inštalačnému priestoru.

 • Separátor S
 • Separátor P
 • Mechanická platforma so zvýšenou odolnosťou voči oteru
 • Flexibilná dodávka

Vylepšený separátor S

Separátor S je celosvetovo najpredávanejší a najúčinnejší odlučovač na palivový a mazací olej. Vďaka jedinečnej technológii Alcap od spoločnosti Alfa Laval sa automaticky prispôsobuje charakteru znečistenia oleja a zaisťuje tak dôkladnú ochranu a maximálnu hospodárnosť vašej prevádzky.

Inovovaný separátor S prináša vylepšenia, ktoré ďalej zvyšujú jeho účinnosť. Šikovné úpravy vo zväzku tanierov, vrátane zväčšenia separačnej plochy, ponúkajú až o 20 % vyšší prietok pri rovnakom separačnom výkone. To umožňuje spracovať rovnaké množstvo oleja aj menším separátorom.

Ďalšie funkcie, vrátane robustnejšieho hnacieho systému, zvyšujú spoľahlivosť separátora S a znižujú prevádzkové náklady.

Separátor P

Separátor P má mnoho podobných funkcií ako separátor S, ale je navrhnutý pre typ oleja, ktorý by mohol spôsobiť menej variabilných, ale o to závažnejších, technologických problémov. Namiesto vyspelejšej technológie Alcap má v separačnom bubne vymeniteľný gravitačný alebo číriaci tanier.

Výsledkom je odlučovač s rovnako vysokým výkonom, ktorý je vhodný pre mazacie oleje a oleje používané v lodnej nafte, pretože automaticky nekompenzuje kolísanie hustoty.

Mechanická platforma so zvýšenou odolnosťou voči oteru

Separátory S a separátory P sú postavené na mechanickej platforme odolnej voči opotrebeniu, ktorá je vybavená systémami CentriShoot a CentriLock.

Vypúšťací systém CentriShoot, ktorý výrazne znižuje množstvo kalu, má pevné výtokové šúpatko, ktoré sa mierne ohýba na okrajoch a odkrýva tak výpusty.

Uzatvárací systém bubna CentriLock využíva poistný krúžok bez závitov, ktorý sa zamyká a odomyká iba šesťhranným kľúčom.

Obidve funkcie zabraňujú opotrebovaniu pri kontakte kovu s kovom. To minimalizuje riziko nutnosti opravy či výmeny bubna a výrazne znižuje náklady na životný cyklus produktu.

Flexibilné dodanie

Koncepcia radu Flex poskytuje flexibilné možnosti dodania separátorov S a separátorov P.

 • Systém Flex
  Separátor s pomocnými ovládacími prvkami v podobe vopred skompletizovaných blokov umožňuje využitie priestoru v strojovni podľa vašich predstáv. Táto ponuka umožňuje lokálnu modularizáciu alebo montáž vlastnými silami.
 • Moduly Flex
  Moduly špecifikované zákazníkom môžu byť vytvorené pomocou širokej škály paletových rámov a strojných modulov. Modulové komponenty možno dodať samostatne a montáž vykonať na mieste, čo výrazne zjednodušuje manipuláciu aj s väčšími systémami. Pre súbežné spracovanie rôznych minerálnych olejov je možné dodať aj zmiešané moduly.

Všetky dodávky sú vybavené modulárnou a ľahko použiteľnou riadiacou jednotkou EPC, ktorá je vybavená štandardným napájaním a k nadradeným automatizačným systémom sa pripája cez ethernetový kábel alebo zbernicovú komunikáciu.

Watch the movie fuel cleaning onboard

Related product

Service by exchange

 • Time-saving service of Vertical Driving Device (VDD)
 • VDD exchanged for a reconditioned unit
 • Gives low OPEX and full peace of mind
 • Performed on board during Overhaul service
 • Part of a Performance Agreement

 Ako to funguje

Separátor S

Separátor radu S od spoločnosti Alfa Laval je hlavnou súčasťou radu vysokoúčinných separačných systémov na ťažké vykurovacie oleje. Na základe osvedčenej technológie Alcap spája separátor Alfa Laval S možnosti spracovania ťažkého vykurovacieho oleja a mazacieho oleja v jednom separátore iba vďaka možnosti nastavenia príslušných parametrov v jeho riadiacej jednotke.

Kontaminovaný olej, zohriaty na správnu teplotu, sa nepretržite privádza do separátora, kde dochádza k odstraňovaniu nečistôt. Po odstredivej separácii sa vyčistený olej kontinuálne odčerpáva a oddelený kal sa spolu s vodou hromadí po obvode bubna.

Systém funguje na princípe Alcap. Snímač vody na výstupe čistého oleja meria kapacitný odpor a zmeny signalizuje riadiacej jednotke EPC60. V závislosti od obsahu vody jednotka EPC60 buď otvára vypúšťací ventil, alebo vytláča vodu z výtokových otvorov bubna počas vypúšťania kalu.

Vďaka konštrukcii bubna, jeho veľkosti, dlhším intervalom vypúšťania a presnej regulácii sú celkové straty kalu, oleja a vody počas vypúšťania podstatne nižšie ako dosahujú ostatné modely separátorov. Proces vypúšťania CentriShoot využíva tiež patentované, uchytené ohybné vypúšťacie šúpatko, ktoré úplne eliminuje opotrebovanie kovových styčných plôch.

Plášť separátora zahŕňa priestor na zachytávanie kalu, ktorý sa následne vypúšťa do kalovej nádrže.

Separátor poháňa elektromotor cez treciu spojku a remeň. Bubon separátora je upevnený na hornej časti hriadeľa, ktorú podopierajú ložiská a špeciálne kompozitné pružiny. Patentovaná zberná rúrka sa sama nastavuje tak, aby odstraňovala vodu z bubna, a dostredivé čerpadlo odčerpáva vyčistený olej. V bubne pritom nie sú potrebné žiadne úpravy či montáž gravitačných tanierov.

Riadiaci systém EPC60 riadi činnosť separačného systému a umožňuje sledovanie kontrolných a výstražných funkcií. Parametre procesu a výstrahy sú sa zobrazujú na LCD displeji formou zrozumiteľných textových správ, ktoré sú k dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Separátor P

Separátor P od spoločnosti Alfa Laval je novinka vo vývoji osvedčenej technológie. Je špeciálne navrhnutý pre typ oleja, ktorý by mohol spôsobiť menej variabilných, ale o to závažnejších, technologických problémov. Zložitejšiu technológiu Alcap v separačnom bubne nahradili výmenné gravitačné taniere. Výsledkom je odlučovač s rovnako vysokým výkonom, ktorý však automaticky nekompenzuje kolísanie technologických parametrov.

Separačný bubon môže byť usporiadaný na čistenie alebo na čírenie. Purifikátor (na čistenie) odlučuje z oleja kal a vodu. Pričom voda sa priebežne vypúšťa z bubna. Kal, ktorý sa nahromadil v kalovej nádrži v purifikátore aj v klarifikátore, sa vypúšťa prerušovane. 

V klarifikátore (na čírenie) je výstup vody zablokovaný, t. j. odlučovanie vody je obmedzené. Voda sa zhromažďuje ako kal. V režime purifikátora jednotka EPC60 automaticky reguluje vodu, ktorá bola vpustená do separátora na to, aby vytvorila vodnú zátku a vytlačila olej pred vypúšťaním kalu.

Separátor poháňa elektromotor cez treciu spojku a remeň. Bubon separátora je upevnený na hornej časti hriadeľa, ktorú podopierajú ložiská a pružiny. Kal sa vypúšťa do malej kalovej medzinádrže. Znamená to, že štandardná kalová nádrž pod separátorom nie je potrebná. Súprava na odlučovanie kalu zabezpečuje odstránenie kalu automatickým prečerpávaním do hlavnej kalovej nádrže.

Počas normálnej prevádzky sa monitorujú dôležité technologické parametre. Jednotka EPC60 disponuje výstražnými funkciami, ktoré sa spustia pri nízkom tlaku oleja, vysokej hladine kalu v medzinádrži a výpadku napájania. K dispozícii má aj alarm, ktorý ohlasuje poruchu EPC60.

Parametre procesu a výstrahy sa zobrazujú na LCD displeji vo forme špeciálnych textových správ,  Jednotka EPC60 a spúšťač separátora sú umiestnené v skrini rozvádzača, ktorá je schválená podľa viacerých klasifikačných noriem. Navyše ak má namontovaný voliteľný vibračný spínač, disponuje aj vibračným alarmom.

Pri prevádzke v režime purifikátora musí byť v bubne inštalovaný gravitačný tanier, aby sa v bubne separátora vytvorilo fázové rozhranie v správnej polohe, t. j. hranica medzi olejom a vodnou upchávkou.

Veľkosť gravitačného taniera musí zodpovedať hustote oleja, viskozite/teplote a prítoku oleja do separátora. V režime klarifikátoru je namiesto gravitačného taniera namontovaný klarifikačný tanier.

Systém, okrem štartovania separátora, automaticky ovláda riadiaca jednotka EPC60.