Rad BREW

Tanierové odstredivky Alfa Laval pre pivovary sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a konfiguráciách, z ktorých každá je špeciálne navrhnutá pre určitý druh separácie.

Alfa Laval dodáva mimoriadne kvalitné separátory pre pivovary už celé desaťročia. Pivovarnícke separátory Alfa Laval sa ukázali byť kľúčom k tomu, aby pivovary na celom svete mohli dosiahnuť lepšie výnosy na základe vyššej efektivity, a zároveň im pomáhajú uspokojovať potreby meniacej sa štruktúry dopytu pri zachovaní ziskovosti. Pivovarnícke separátory spoločnosti Alfa Laval zaisťujú minimálnu oxidáciu produktu pri prechode separátorom, čo je pre pivovary hlavná požiadavka v oblasti kvality. Aj na problematiku hygieny sa kladie veľký dôraz vo všetkých aspektoch návrhu týchto pivovarníckych separátorov.

Separátory radu BREW sa bežne používajú v nasledujúcich stupňoch procesu varenia piva:

 • predčistenie,
 • filtrácia zeleného piva,
 • filtrácia horúcej mladiny,
 • regenerácia piva.

S funkciami a možnosťami ako je Oxy stop, čiže hydrohermetické tesnenie, ktoré zaisťuje minimálny záchyt kyslíka vo vyčistenej kvapaline, ponúka samočinný systém SmartEject také vymoženosti ako nízky rozbehový prúd, možnosť krátkodobého napájania a mnoho ďalších. Vďaka tomu je v pivovare možné prispôsobiť výkon a kapacitu separátora tak, aby sa dosiahol optimálny výnos. SmartEject bol špeciálne navrhnutý pohon s frekvenčným meničom (VFD), ktorý prerušovane vypúšťa pevnú fázu s vysokým obsahom sušiny.

.

Rozsah varenia piva

Brew 20

Viacúčelová odstredivka pre malých remeselníckych pivovarníkov

Brew 20_product image_640x360.png

 • Až 15 hl / h
 • Nízky príjem kyslíka - axiálny hermetický vývod
 • Jednoduché ovládanie
 • Plug & Play skid
 • Nízke náklady na údržbu

Chcete sa dozvedieť viac o našej najmenšej odstredivke na výrobu piva? Čítajte viac o Brew 20

Brew 80

Viacúčelová odstredivka pre remeselníckych pivovarníkov

Brew 80

 • Až 50 hl / h
 • Nízky príjem kyslíka - axiálny hermetický vývod
 • Jednoduché a ľahko ovládateľné
 • Plug & Play skid

Brew 80 Plus

Viacúčelová odstredivka pre remeselníckych pivovarníkov

Brew 80 Plus

 • Až 50 hl / h
 • Nízky príjem kyslíka - axiálny hermetický vývod
 • Jednoduché a ľahko ovládateľné
 • Plug & Play skid
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu

Brew 301

Viacúčelová odstredivka pre malé pivovary a remeselníckych pivovarníkov

Brew 301

 • Až 200 hl / h
 • Nízke snímanie kyslíka – tesnenie OxyStop
 • Jednoduché a ľahko ovládateľné
 • Plug & Play skid
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Siemens automatizácia

Brew 250

Leštička pre malé pivovary a remeselníckych pivovarníkov

Brew 250

 • Až 180 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Jednoduché a ľahko ovládateľné
 • Plug & Play skid
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok

Brew 250 Plus

Leštička pre malé pivovary a remeselníckych pivovarníkov

Brew 250 Plus

 • Až 180 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Jednoduché a ľahko ovládateľné
 • Plug & Play skid
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 350

Leštička pre pivovary strednej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 350

 • Až 300 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 350 Skid

Leštička pre pivovary strednej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 350 Skid

 • Až 300 hl / h
 • Center to Center
 • Nulový príjem kyslíka a nízka spotreba energie
 • Plug & play skid s úplnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 501 H

Viacúčelové pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 501 H

 • Až 500 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 601 H

Viacúčelové pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 501 H

 • Až 650 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 2001e

Viacúčelové pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 2001e

 • Až 750 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 701

Leštička pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 501 H

 • Až 650 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 701e

Leštička pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 2001e

 • Až 750 hl / h
 • Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové prijímanie kyslíka a nízka spotreba energie
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Brew 701 eMotion™

Leštička pre pivovary väčšej veľkosti a remeselníckych pivovarníkov

Brew 701 eMotion

 • Až 750 hl / h
 • eMotion & Center to Center
 • Plne hermetické tesnenie - nulové snímanie kyslíka
 • Mimoriadne nízka spotreba energie v dôsledku nízkeho tlaku
 • Kompletný systém s plnou flexibilitou
 • Spustenie zákalu z vypúšťania pevných látok
 • Kontrola kapacity prívodom zákalu
 • Siemens alebo Allen Bradley automatizácia

Prečítajte si viac o čare produktu Brew 701 eMotion™

.

Ako to funguje

odstredivka piva

 

Vstupujúca zmes kvapalnej a tuhej fázy sa privádza do rotujúceho bubna odstredivky zhora, cez stacionárne prívodné potrubie, a pred vstupom do zväzku tanierov sa jej pohyb urýchľuje v rozdeľovači. Separácia prebieha medzi jednotlivými taniermi. Produkt sa pohybuje do stredu bubna, kde sa pod tlakom odčerpáva pomocou vstavaného dostredivého čerpadla.

Ťažšia pevná fáza sa zhromažďuje na okraji bubna, kde sa prerušovane vypúšťa cez odstredivý cyklón. Sediment vypúšťa hydraulický systém pod separačným priestorom v bubne, ktorý vo vhodných intervaloch spúšťa posuvné dno bubna, čím sa otvorí vývod sedimentu na obvode bubna.

Samočinný systém pracuje na princípe senzorového plynu, ktorý  do senzorovej komory vstupuje z hora. Keď nahromadené pevné látky dosiahnu vonkajší obvod indikačného taniera, tlak v potrubí senzorového plynu sa zmení. A v dôsledky zmeny tlaku sa prostredníctvom riadiaceho systému začne vypúšťanie.

.

Remeselné pivovarníctvo

Zdieľajte svoju vášeň

Komerčné pivovarníctvo

Najlepšie zariadenia pre najlepšie pivo

.
.
Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre Rad BREW

Kontaktná osoba