OCM

Modul na čistenie oleja OCM od spoločnosti Alfa Laval zaisťuje rýchle a účinné oddelenie oleja, vody a pevných nečistôt v kontaminovaných minerálnych mazacích a hydraulických olejoch.

OCM 640x360

Modul na čistenie oleja OCM od spoločnosti Alfa Laval  bol navrhnutý tak, aby rýchlo a účinne oddelil olej, vodu a pevné nečistoty v kontaminovaných minerálnych olejoch, ktoré sa v priemysle používajú na mazanie a hydrauliku. V núdzových situáciách je možné odstrániť aj veľké množstvo vody.

Jednotka OCM spoločnosti Alfa Laval je modulárny systém so všetkými komponentmi plne integrovanými a vopred namontovanými na samonosnom ráme pre jednoduchú, rýchlu inštaláciu a pre prevádzku, ktorá si nevyžaduje obsluhu. Základom tohto kompaktného a ľahko použiteľného zariadenia je vysoko účinná tanierová odstredivka Alfa Laval s pevným bubnom.

OCM zabezpečuje kontinuálne čistenie oleja, pričom zariadenie, pre ktoré sa používa, je v plnej prevádzke. V prípade potreby môže OCM pokračovať v činnosti aj vtedy, keď primárne zariadenie je mimo prevádzky.

Význam čistého oleja

Čistota oleja je zásadná pre bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku prakticky všetkých typov zariadení, ktoré olej používajú na mazanie alebo ako súčasť hydraulických systémov. Čistý olej znižuje opotrebovanie a koróziu na všetkých zariadeniach, ktoré sú nainštalované za filtrom, čím pomáha predchádzať poruchám a obmedzovať prestoje po celý čas prevádzky zariadenia.

Medzi prínosy zariadenia patria nižšie prevádzkové náklady vďaka menšej spotrebe oleja, nižším nákladom na likvidáciu kontaminovaných olejov a zlepšenie kvality produktu i pracovného prostredia.

Ako to funguje

Modul na čistenie oleja sa obvykle inštaluje do obtokovej sústavy, kde spracúva určité percento plného prietoku oleja. 
Možnou alternatívou je aj inštalácia zariadenia medzi dvoma nádržami.

Separácia prebieha v tanierovej odstredivke. Znečistený olej vstupuje do odstredivky, kde odstredivá sila rozdeľuje privádzanú kvapalinu do jednotlivých fáz.

Najťažšie z týchto fáz, kal a voda, sú vytláčané k okraju bubna. Kalová zložka sa usadzuje v sedimentačnom priestore a v pravidelných intervaloch sa musí ručne odstraňovať. Čistý olej a oddelená voda sa kontinuálne vypúšťajú.

1. Prívod kontaminovaného oleja
2. Odvod čistého oleja
3. Odvod vody
4. Kalový kôš
5. Vodný priestor
6. Prívod vodnej upchávky
 OCM - Oil Cleaning Modules