Merco

Spoločnosť Alfa Laval je popredný dodávateľ technologických zariadení a spracovateľských liniek na výrobu škrobu po celom svete. Viac ako polovica množstva škrobu, ktorý sa každoročne vyrobí na celom svete, prechádza cez separátory Merco. Separátor Merco, špeciálne vyvinutý na výrobu škrobu, predstavuje ideálnu kombináciu vysokej kapacity a nízkej spotreby energie. Dobre známa pevná konštrukcia Merco zabezpečuje dlhú prevádzkovú životnosť, spoľahlivú prevádzkyschopnosť a nízke náklady na údržbu.

Merco starch centrifuge separator

Kombinácia robustnosti a efektivity

 • Vyšší výkon separácie.
 • Zjednodušená údržba a servis.
 • Jednoduchá inštalácia.
 • Nízka spotreba energie.
 • Možnosť modernizácie starších modelov.

Merco je špeciálne vyvinutá trysková odstredivka na výrobu škrobu a navrhnutá na kontinuálne vypúšťanie pevných látok. Odstredivka je vybavená motorom, samočistiacim sitom na vstupe, snímačmi otáčok a vibrácií, snímačmi teploty oleja pre ložiská vretena a vinutie motora, hydraulickou jednotkou pre zdvíhacie zariadenie, sadou špeciálnych nástrojov a štandardnou súpravou náhradných dielov.

Rad Merco pre výrobu škrobu

Rad separátorov Merco sa od bežných viacúčelových tryskových odstrediviek líši tým, že bol špeciálne vyvinutý na spracovanie škrobu. Separátory Merco sú konštruované tak, aby dokázali obsiahnuť veľký objem pevných látok a kontinuálne ho odvádzať bez rizika zanesenia trysiek.

Tryskové odstredivky Merco sa používajú vo výrobe škrobu v takých procesoch, ktoré zahŕňajú odlučovanie primárneho škrobu, zahusťovanie lepku, zahusťovanie a čírenie medziproduktov. Ako súčasť týchto procesov sa používajú na triedenie, koncentráciu a premývanie pevných látok a na čistenie kvapalín, ktoré obsahujú relatívne vysokú koncentráciu pevných látok.

Hlavným prvkom konštrukcie Merco je špeciálny recirkulačný systém, v ktorom sú pevné látky privádzané k vypúšťacím tryskám, ktoré sa nachádzajú na okraji bubna, pričom sa k nim súčasne pridáva premývacia voda. Táto jedinečná schopnosť umožňuje používateľom upravovať prevádzkové parametre separácie počas chodu zariadenia, a to jednoduchou zmenou prietoku na tryskách.

Obsluha môže meniť koncentráciu jednoduchým nastavením odtokového ventilu vo výtlačnom potrubí. Toto jednoduché nastavenie poskytuje jedinečný účinný spôsob riadenia procesu separácie a presné nastavenie, koľko výstupu sa má odstrániť, koľko recirkulovať a koľko vody na umývanie sa doň má pridať.

Zároveň je možné použiť trysky s veľkým priemerom, ktoré sa ľahko vyrovnajú s odchýlkami v koncentrácii prítoku, a sú odolné proti zanášaniu. Vďaka tomu je jednotka variabilnejšia, umožňuje jednoduché zmenu separačného procesu podľa vlastností konkrétneho prítoku.

Náš sortiment pozostáva z dvoch modelov, Merco 32 a Merco 38, ktoré dokážu pokryť všetky kapacity a požiadavky spracovateľských závodov. 

 

 

Merco 32

Merco32_Product image_640x360.png

Naozaj ťažný kôň

 • Inteligentná konštrukcia s dlhým vretenom a závesným bubnom.
 • Stabilita vysokej kvality a vysokej výťažnosti.
 • Patentovaná úsporná konštrukcia trysky.
 • Nízka náročnosť na náhradné diely a operačné náklady.
 • Jednoduchá hygiena bubnov.

Merco 38

merco_38_640x360.png

Výkonná odstredivka na škrob

 • Zvýšenie kapacity až o 30 %. 
 • Zníženie spotreby energie až o 25 %.
 • Lepšia výťažnosť pri tej istej kapacite a čistejšia technologická voda.
 • Maximálne otáčky bubna pri 50 Hz (2 950 ot./min.)
 • Nominálny výkon 225/260 kW.

 

 

.
merco hero

Kde používať separátor škrobu Merco

Bežné aplikácie: primárna separácia škrobu, zahusťovanie lepku, zahusťovanie mlynského prúdu a čistenie šrotov.

.

 

 

Ako zabezpečiť modernizáciu Merco H-30 na Merco 32

Ak vlastníte staršie zariadenie Merco H-30, celkom jednoducho ho môžete modernizovať na najnovšiu verziu Merco 32, a to výmenou bubna. To vám v porovnaní s kúpou nového separátora umožní významné zvýšenie výrobnej kapacity závodu pri nižších kapitálových nákladoch. Montáž nového bubna sa s minimálnymi nákladmi dá zvládnuť za jeden deň.

Rozšírenie kapacity Merco 32: jednoducho nahraďte rotor Alfa Laval Merco H-30 a prívodné potrubie za nový rotor Merco 32 a nové prívodné potrubie. V tomto videu vám ukážeme, ako sa to dá jednoducho zvládnuť pri nižších investičných nákladoch.

Stiahnite si leták s informáciami o navýšení kapacity Merco

Inovácie na poli separácie

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich inováciách v oblasti separácie? Kliknite na nasledujúci odkaz. Spoločnosť Alfa Laval vyvinula prvý tanierový bubnový separátor a na poli vývoja odstreďovacej technológie je lídrom už viac ako jedno storočie. Radi sa s vami podelíme o našu odbornosť, ktorú sme pri tom získali. V časti vedomostná základňa – poznatky z oblasti separácie – sa dozviete viac o pokroku v tejto oblasti separácie a o progrese spoločnosti Alfa Laval k ďalšej technologickej revolúcii.

hss clara separator innovator640x360