MBUX

Separátory MBUX od spoločnosti Alfa Laval na zachytávanie kvasníc a iných mikroorganizmov stavajú na skutočnosti, že suspenzia koncentrovaných pevných látok je pseudoplastická a v bubne ľahko prúdi proti odstredivej sile. To znamená, že pevné látky možno zachytávať v uzavretom tlakovom systéme, a to pri malej spotrebe energie. Hygienické podmienky sú preto veľmi dobré a navyše doplnené možnosťou čistenia na mieste CIP pri plnej rýchlosti zariadenia.

MBUX 工业离心机-Industrial centrifuge

Separátory MBUX sú k dispozícii v rôznych veľkostiach, ktoré pokrývajú širokú škálu prevádzkových požiadaviek.

So samočinne regulovanými vírivými tryskami, na ktoré má spoločnosť Alfa Laval patent, môže byť koncentrácia vypúšťanej pevnej fázy udržiavaná na vysokej a rovnomernej úrovni bez ohľadu na kolísanie množstva alebo koncentrácie prítoku. Prevádzka centrifúgy je tak bližšie k úrovni zanášania bez toho, aby sa zvýšilo riziko upchania.

Ľahká a ťažká fáza sú odvádzané pod tlakom, čo zabraňuje vzniku peny, zjednodušuje inštaláciu, keďže je potrebný menší počet čerpadiel, a zároveň zaručuje vysokú hygienu procesu. Sedimentačné vrecká v bubne odvádzajú pevné látky do výstupu koncentrátu, čo zabraňuje hromadeniu hutného sedimentu a zefektívňuje separáciu aj čistenie na mieste CIP.

Automatizovaný proces čistenia na mieste v plnej rýchlosti

Počas produkčného cyklu a/alebo čistiaceho cyklu sa bubon môže prerušovane otvárať, a tak vypúšťať pevnú fázu, pričom zariadenie pokračuje v prevádzke pri plnej rýchlosti. Kryt rámu je vybavený tryskami na umývanie vonkajšieho povrchu bubna.

Štandardná konštrukcia

Všetky súčasti, ktoré sú v kontakte s kvapalinou, sú vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, teleso bubna je z nehrdzavejúcej ocele Super Duplex a pružné tesnenia z EPDM alebo nitrilovej gumy, ktorá je schválená pre použitie v potravinárstve. Separátor je vybavený snímačmi rýchlosti a vibrácií. Kotevné nohy sú vybavené tlmičmi vibrácií. Separátor MBUX poháňa motor, ktorý je namontovaný cez prírubu. Separátor sa dodáva s nainštalovaným motorom, aby sa zariadenie nemuselo spájať na mieste.

Výhody

  • Samoregulačné vírivé trysky pre optimálne vysušenie koncentrátu a minimálne riziko upchania
  • Hygienický design

Ako to funguje

Separácia prebieha v bubne tanierového typu, ktorý je vybavený trubicami na koncentrát a vírivými tryskami. Fáza ťažkých pevných látok sa odstredivou silou pohybuje smerom von do vreciek na sediment, ktoré sa nachádzajú na obvode bubna, a odtiaľ sa cez výstupy na koncentrát a vnútorné vírivé trysky pohybuje do komory zbernej trubice, kde sa zberá a pod tlakom vypúšťa. Vyčistená kvapalná fáza sa cez zväzok tanierov pohybuje smerom do stredu. Táto fáza sa vypúšťa pod tlakom pomocou integrovaného čerpadla. Šupátko pod dnom bubna na istý interval otvára výstupné ventily, čo umožňuje vypustenie pevných látok.

Samoregulačné vírivé trysky

Unikátne vírivé trysky automaticky kompenzujú zmeny prietoku alebo koncentrácie pevných látok v privádzanej zmesi, čím sa zabezpečuje konštantná koncentrácia vypúšťanej pevnej fázy.

Samoregulačná funkcia je založená na vzťahu medzi viskozitou kvapaliny, ktorá vstupuje do vírivej komory, a účinkom rýchlosti jej otáčania na tlakovú stratu.

Koncentrát vstupuje do komory vírivej trysky tangenciálne na obvode, vytvára v komore vír a vychádza otvorom v strede trysky. Vstupný a výstupný tlak kvapaliny zodpovedá štandardným hodnotám tlakovej straty. Viskozita koncentrátu v zásade neovplyvňuje tlakové straty. Tlaková strata vytvorená otáčaním, čiže vírením koncentrátu vo vírivej komore, je vysoká vtedy, keď rýchlosť vírenie je vysoká, a nízka pri nízkych rýchlostiach vírenia.