MAB

Čistenie alebo čírenie minerálnych olejov, ktoré sa používajú v námorných zariadeniach a elektrárňach (v palivových a mazacích olejoch).

MAB103 Left 640x360

Separácia prebieha v bubne, kde sa zachytáva pevná fáza. Proces môže byť nastavená buď na čírenie, alebo čistenie. V oboch prípadoch sa kontaminovaný olej privádza do separátora stredom zariadenia a pomocou odstredivej sily sa rozdeľuje do rôznych fáz, pričom najťažšie fázy (kal a voda) sú vytláčané smerom von k obvodu bubna. Akumulovaný kal sa z bubna v pravidelných intervaloch odstraňuje ručne.

Inštalácia

Olej sa čerpá, zahrieva a separuje tak, ako je znázornené na obrázku. Vodná zátka v bubne separátora zabraňuje úniku oleja cez výstup pre vodu. Ak je táto zátka narušená, aktivuje sa výstražný signál. V prípade bezobslužných strojovní sa signál prenáša na jednotku diaľkového ovládania. Keď dôjde k narušeniu zátky, trojcestný ventil vypne prívod oleja do separátora a olej sa recirkuluje, dokiaľ sa vodná zátka neobnoví.

Základné vybavenie

 • Prívod znečisteného oleja.
 • Výpust čistého oleja s priezorom.
 • Výpust vody.
 • Vstup pre kvapalnú zátku.
 • Súbor gravitačných tanierov.
 • Súčasti separátora, vrátane vypúšťacej manžety, horného taniera bez hrdla a spodného taniera bez otvorov.
 • Otáčkomer.
 • Sada odolných silentblokov.
 • Sada štandardných náhradných dielov.
 • Zabudované ozubené čerpadlo (kombinované plniace/podávacie čerpadlo).

Dodatočné vybavenie

 • Elektromotor.
 • Štartér.
 • Súprava nástrojov.
 • Súprava odporúčaných náhradných dielov na dlhodobú údržbu.
 • Pružné prípojky.
 • Predohrievač.
 • Alarm indikácie porušenia vodnej zátky.

Ako to funguje

Štandardná konštrukcia

Separátor na zachytávanie pevných častíc obsahuje rám, v ktorého spodnej časti sa nachádza vodorovný hnací hriadeľ s trecou spojkou a brzdou, skrutkovicovou prevodovku a vertikálnym hriadeľom bubna. Skrutkovica je uložená v olejovom kúpeli.

Bubon je upevnený v hornej časti hriadeľa vnútri priestoru, ktorý vytvára horná časť rámu a kryt rámu, ktorý tiež nesie plniaci a vypúšťací systém. Kryt rámu je sklopný, aby sa uľahčil prístup pri čistení bubna s pevnou stenou, ktorý funguje na princípe sedimentácie.