FOCUS

Jednotky Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) od spoločnosti Alfa Laval sú automatizované modulárne systémy na čistenie kvapalných palív, ktoré sa používajú v elektrárňach so spaľovacími turbínami.

Alfa Laval Fuel Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) product image

Proces čistenia paliva je navrhnutý tak, aby zabránilo potenciálne škodlivým účinkom kontaminantov, ktoré sa v palivách často nachádzajú, a to vďaka kompletnej, efektívne predkonfigurovanej zostave zariadení vrátane integrovaných pomocných systémov.

Kvapalné palivá, ktoré sa používajú v elektrárňach so spaľovacími turbínami, sa podstatne líšia fyzikálnymi vlastnosťami a množstvom a typov kontaminantov, ktoré obsahujú. Často sa v nich vyskytuje stopový obsah sodíka a draslíka, voda a pevné častice. Takéto nečistoty spôsobujú vysokoteplotnú koróziu, tvorbu sadzových usadenín a zanášanie systému prívodu paliva, čo vedie k nákladným prevádzkovým problémom a prestojom, ktoré ovplyvňujú výnosnosť elektrárne.

Keď sa palivo pred použitím spracuje správne, je možné používať široké spektrum kvapalných palív v akejkoľvek modernej elektrárni so spaľovacími turbínami. Vďaka trvalému súladu so špecifickými požiadavkami na čistotu paliva pomáha jednotka FOCUS od spoločnosti Alfa Laval predlžovať životnosť turbíny a významne znižovať prevádzkové náklady vďaka nižšej potrebe údržby a menším prestojom.

Jednotka FOCUS obsahuje všetky zariadenia, ktoré sú potrebné na efektívne čistenie kvapalného paliva pri nízkych nákladoch v jednoduchom, kompaktnom a mohutnom module, ktorý v prípade potreby zabezpečuje automatickú prevádzku bez nutnej obsluhy Použitie jednotky FOCUS pri čistení palív umožňuje odstrániť predfiltráciu, zbaviť sa problémov s likvidáciou kontaminovaných filtračných kaziet a kedykoľvek zaistiť spoľahlivú prevádzku a výnimočnú účinnosť separácie.

Ako to funguje

Srdcom modulárnej čistiacej jednotky FOCUS je technológia odstredivého separátora Alfa Laval. Ponúka spoľahlivý a konzistentný spôsob súčasného odstraňovania pevných látok a vody z kvapalných palív.

Neupravené palivo sa cez sacie filtre kontinuálne privádza do separátora, kde sa voda a pevné látky oddeľujú od paliva pôsobením odstredivej sily. Toto oddelenie prebieha v rotujúcom bubne. Akonáhle dôjde k vytvoreniu vodnej zátky, privádzaná kvapalina je zavedená do vtoku bubna. Špeciálny vtok Optiflow je vybavený systémom kruhových tanierov, ktoré urýchľujú pohyb privádzanej kvapaliny pred tým, než vstúpi do tanierového zväzku, čím sa zvyšuje účinnosť odstredivej separácie.

Olej je cez zväzok tanierov tlačený smerom do stredu bubna. Vstavané dostredivé čerpadlo vypúšťa vyčistený olej kontinuálnym prúdom. Oddelená voda stúpa pozdĺž vonkajšej strany zväzku tanierov a dostredivým čerpadlom sa kontinuálne vypúšťa cez výpust pre vodu. Kal a pevné častice odstránené z paliva sa hromadia po obvode bubna a vypúšťajú sa v takých intervaloch, aby sa nenahromadili do takého množstva, ktoré by mohlo narušiť separáciu. Tento cyklus vypúšťania sa nastavuje buď manuálne na ovládacom paneli, alebo automaticky cez elektronický riadiaci systém, do ktorého sa vopred nastavia časové intervaly.

 

Voda a kal, ktoré odstránili odstredivé separátory, sa zhromažďujú v kalovej nádrži a potom sa pneumatickým čerpadlom, ktoré riadia hladinové spínače, prepravujú do systému na spracovanie odpadu. Analyzátor obsahu vody v oleji na výtlačnom potrubí vyčisteného vykurovacieho oleja kontroluje kvalitu oleja, ktorý opúšťa odstredivé separátory. Tento systém je špeciálne navrhnutý tak, aby s výnimočnou presnosťou stanovil množstvo vody, ktoré ostalo v prúde oleja.