FEQX

Tryskové bubnové separátory Alfa Laval FEQX sú určené pre použitie v priemyselných fermentačných procesoch a sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a konfiguráciách. Každá je pritom navrhnutá a prispôsobená tak, aby zvládala široké spektrum požadovaných separačných úloh.

FESX喷嘴碟片离心机-Alfa Laval FESX nozzle bowl separator product image

FEQX separátory sú tryskovo-bubnového typu. Táto konštrukcia je ideálna na oddeľovanie mikroorganizmov s vysokým obsahom buniek, prípadne nečistôt vo forme pevných látok vo vstupnej kvapaline.

Separátory FEQX majú periférne trysky, ktoré sú navrhnuté tak, aby recirkulovali časť koncentrátu s cieľom kompenzovať kolísanie koncentrácie privádzanej kvapaliny a boli schopné spracovávať aj veľmi nízku koncentráciu pevných látok v privádzanej kvapaline.

Ako to funguje

QX separator bowl

Vstupujúca zmes kvapalnej a tuhej fázy sa privádza do rotujúceho bubna odstredivky zhora, cez stacionárne prívodné potrubie, a pred vstupom do zväzku tanierov sa jej pohyb urýchľuje v rozdeľovači. Separácia prebieha medzi jednotlivými taniermi. Ľahká fáza sa pohybuje zväzkom tanierov smerom do stredu bubna, odkiaľ sa pod tlakom odčerpáva pomocou vstavaného dostredivého čerpadla. Kvasinky sa zhromažďujú na obvode bubna a kontinuálne ich vypúšťajú trysky. Výplňové vložky zabraňujú hromadeniu pevných látok medzi tryskami.

Ďalšie funkcie separátora FEQX

Cez recirkulačnú prívodnú rúrku, samostatný rozdeľovač a recirkulačné potrubie sa časť koncentrovaných pevných látok, ktoré sa vypúšťajú tryskami, môže vrátiť späť do bubna.