Culturefuge

Culturefuge je rad jedinečných hermetických odstrediviek pre biofarmaceutický priemysel so spodným prívodom (resp. kompletným separačným systémom), ktorý bol špeciálne vyvinutý pre bunkové kultúry cicavcov, mikrobiálne bunky a bielkovinové precipitáty. Výsledná jemná a účinná akcelerácia privádzaného média bráni deštrukcii bunkových membrán citlivých na mechanický strih, čo uľahčuje a zlepšuje nákladovú efektivitu následnej purifikácie cieľových bielkovín.

Culturefuge cell centrifuge

Odstredivky s vypúšťaním pevných látok špeciálne vyvinuté pre bunkové kultúry

 • Konzistentná kvalita produktu: úplné hermetické podmienky eliminujú kontaktnú plochu medzi vzduchom a kvapalinou v separačnej nádobe.
 • Znížené riziko strihu a kontaminácie: jedinečný prívod cez dutý hriadeľ zabezpečuje veľmi jemnú separáciu buniek.
 • Jednoduché zvýšenie kapacity: kompaktná a flexibilná konštrukcia sa dá ľahko rozšíriť z pilotnej inštalácie do výroby.
 • Maximálna hygiena: oplachovacie trysky vykonávajú ostrek vonkajších povrchov bubna odstredivky a cyklónu vnútri krytu rámu.
 • Materiály spĺňajú požiadavky kladené zákonom na technológiu spracovania: možnosť automatického čistenia a dezinfekcie pomocou systémov CIP a/alebo SIP

Culturefuge sa dodáva na montážnom ráme a spĺňa hlavné požiadavky na tlakové nádoby. Jednotlivé verzie systému disponujú rozvodnými potrubiami pre servisné a technologické médiá a integrovanú elektroinštaláciu so systémovou riadiacou jednotkou a pneumatickou jednotkou. Konštrukčné alternatívy zahŕňajú super jemný kontaktný povrch, ktorý je leštený elektrolyticky, a čerpadlo sterilizovateľné parou na transport tuhej fázy.

Šetrná akcelerácia produktu

Culturefuge je špeciálne vyvinutý rad separátorov na šetrné spracovanie bunkových kultúr a iného biologického materiálu, ktorý je citlivý na strih. Vďaka jedinečnej koncepcii dutého hriadeľa je zrýchlenie pohybu kvapaliny, ktorá sa privádza do separátora, šetrné, čím sa minimalizuje rozpad či poškodenie buniek. Zároveň sa tak zabráni uvoľneniu nežiaducich intracelulárnych proteínov a minimalizuje sa riziko deštrukcie krehkých proteínových precipitátov. Tým sa zvyšuje výnosnosť zariadenia a optimalizujú sa operácie nadväzujúcich krokov procesu.

Modulárny separátor bunkových kultúr

Separátor Culturefuge je ideálna voľba na fermentáciu bunkových kultúr a kontinuálny zber buniek v hermetických podmienkach. Produktu dodáva konzistentnú kvalitu a môže byť presne a spoľahlivo dimenzovaný na použitie ako v skúšobných prevádzkach, tak až po výrobu v plnom rozsahu.

Vzduchotesný separátor bunkových kultúr

Culturefuge je plne hermetický separátor, ktorý účinne eliminuje všetky možnosti kontaktu kvapaliny so vzduchom vnútri bubna separátora. Tým sa predchádza zachytávaniu vzduchu, čo by mohlo spôsobovať problémy v nadväzujúcom procese filtrácie. Zariadenia na reguláciu prietoku môžu byť navyše umiestnené ďalej v smere prúdu, čo umožňuje plnenie bez prekážok, s plnou dimenziou prívodnej trasy. 

Hygienická konštrukcia

Separátor Culturefuge je vyrobený z materiálov, ktoré spĺňajú prísne regulačné požiadavky na prevádzku. Aby boli dodržané hygienické podmienky prevádzky, túto odstredivku na bunkové kultúry je možné čistiť automaticky a dezinfikovať bez nutnosti rozsiahlej demontáže alebo montáže, a to pomocou systémov sterilizácie na mieste SIP a čistenia na mieste CIP. V záujme maximálnej hygieny oplachovacie trysky vykonávajú ostrek vonkajších povrchov bubna odstredivky a cyklónu vnútri krytu rámu.

Kompletný separačný systém

Zariadenie Culturefuge od spoločnosti Alfa Laval sa dodáva ako separačný systém inštalovaný na paletovom ráme. Pozostáva z tanierového separátora, ktorý je upevnený na pevnom ráme s vodorovne uloženým pohonom so skrutkovicovým prevodom, mazacím olejovým kúpeľom a dutým zvislým hriadeľom bubna a z potrubia na prevádzkové a procesné kvapaliny. Obsahuje integrovanú elektrickú inštaláciu so spúšťačom, jednotku programovateľného logického riadenia a pneumatickú jednotku.
Konštrukcia odlučovača bunkových kultúr je v súlade s väčšinou hlavných špecifikácií tlakových nádob vrátane ASME a PED.

Konštrukčné možnosti

 • Mimoriadne hladký, elektrolyticky leštený povrch, ktorý prichádza do kontaktu s produktom
 • Čerpadlo na prepravu pevnej fázy, ktoré sa sterilizuje parou
 • Jednotka sa dodáva inštalovaná na paletovom ráme pre otvorenú prevádzku, je vhodná pre prevádzku v aseptickom prostredí, ktoré sa sterilizuje parou, alebo pre prevádzku s dekontamináciou pary.

Rad Culturefuge

 • Culturefuge 100 pre skúšobnú prevádzku a malú produkciu s kapacitou od 200 do 2 000 l/hod.

 • Culturefuge 200 pre stredne rozsiahlu výrobu s kapacitou od 1 000 do 5 000 l/hod.

 • Culturefuge 300 pre strednú až rozsiahlu výrobu s kapacitou od 2 000 do 8 000 l/hod.

 • Culturefuge 400 pre rozsiahlu výrobu s kapacitou od 5 000 do 20 000 l/hod.

Na vyžiadanie môže spoločnosť Alfa Laval poskytnúť podporné validačné procesy a zabezpečiť dôsledné výrobné preberacie skúšky (FAT) vo svojom internom testovacom laboratóriu.

Výhody produktu

 • Kompaktný a flexibilný design
 • Sterilizovateľné
 • Možnosť CIP

Koncept Culturefuge

Ako to funguje

Separátor Culturefuge je vyvinutý na šetrné, plne hermetické spracovanie bunkových kultúr a iného biologického materiálu, ktorý je citlivý na strih.

Biologický materiál, ktorý sa má oddeliť, vstupuje do odstredivky cez dutý vstupný hriadeľ a jeho pohyb sa postupne urýchľuje, ako stúpa nahor ku zväzku tanierov, kde v rotujúcom bubne odstredivky prebieha separácia.

Oddelená kvapalná fáza opúšťa separátor cez výtok v hornej časti bubna. Oddelený sediment v priestore pre pevnú fázu sa prerušovane vypúšťa z obvodu bubna.

Počas bežnej produkcie udržuje prevádzková voda posuvné dno bubna zatvorené. Počas vypúšťania sa posuvné dno bubna na krátku dobu (menej ako jednu sekundu) spustí a pevné látky sa veľmi rýchlo vypudzujú cez vyprázdňovacie otvory.

Prvé prémiové riešenie separácie pre jednorazové použitie v biofarmaceutickom priemysle

Zoznámte sa s konceptom Alfa Laval CultureOneTM: efektívne a overené čírenie, ktoré zaručuje jemné zaobchádzanie s biologickým materiálom citlivým na mechanický strih, ako aj zvýšenú výťažnosť a lepšiu regeneráciu proteínov. Pripravte sa na objavovanie nových možností pre malosériovú výrobu s neporovnateľným výkonom.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Inovácie na poli separácie

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich inováciách v oblasti separácie? Kliknite na nasledujúci odkaz. Spoločnosť Alfa Laval vyvinula prvý tanierový bubnový separátor a na poli vývoja odstreďovacej technológie je lídrom už viac ako jedno storočie. Radi sa s vami podelíme o našu odbornosť, ktorú sme pri tom získali. V časti vedomostná základňa – poznatky z oblasti separácie – sa dozviete viac o pokroku v tejto oblasti separácie a o progrese spoločnosti Alfa Laval k ďalšej technologickej revolúcii.

hss clara separator innovator640x360