BTUX

Separačný systém Alfa Laval BTUX bol vyvinutý špeciálne na zabezpečenie optimálnej separácie a efektívnej koncentrácie produktov v biotechnologických procesoch.

阿法拉伐 BTUX 喷嘴离心机-Alfa Laval BTUX nozzle centrifuge

Separátory BTUX stavajú na skutočnosti, že suspenzia koncentrovaných pevných látok je pseudoplastická a v bubne ľahko prúdi proti odstredivej sile. To znamená, že zachytené pevné látky je možné zachytávať v uzavretom systéme pod tlakom, a to pri malej spotrebe energie. Hygienické podmienky sú preto veľmi dobré a navyše doplnené možnosťou čistenia na mieste CIP pri plnej rýchlosti zariadenia.

Jedinečná konštrukcia trysiek Vortex 

Aj bubnový separátor BTUX, rovnako ako modely separátorov FEUX a MBUX, je vybavený jedinečnými tryskami Vortex od spoločnosti Alfa Laval, ktoré ponúkajú výkon, s ktorým sa bežné tryskové odstredivky nemôžu porovnávať. So samočinne regulovanými vírivými tryskami je možné koncentráciu vypúšťanej pevnej fázy udržiavať na vysokej a rovnomernej úrovni bez ohľadu na kolísanie množstva alebo koncentrácie prítoku. Prevádzka centrifúgy je tak bližšie k úrovni zanášania bez toho, aby sa zvýšilo riziko upchania.

Separačný systém BTUX je určený na automatické vypudzovanie pevných látok, ktoré sa vymyli počas cyklu čistenia. Toto je obzvlášť vhodné pre technologické linky vybavené funkciou automatického čistenia na mieste CIP.

Kompletný separačný systém

BTUX je k dispozícii v rôznych veľkostiach, ktoré pokrývajú širokú škálu prevádzkových požiadaviek. Kompletný separačný systém BTUX sa skladá zo separátora BTUX, elektromotora, cyklóna na pevnú fázu, rozvádzača a spúšťača, ovládacieho panelu, bloku ventilov, prietokomeru, priezorov, ohybných prípojok a ďalších súvisiacich zariadení.

Výhody

  • Samoregulačné vírivé trysky pre optimálnu suchosť koncentrátu a minimáln riziko upchatia

  • Sterilizovateľné a vysoká odstredivá sila

  • Hygienická konštrukcia

Ako to funguje

Separácia prebieha v bubne tanierového typu, ktorý je vybavený trubicami na koncentrát a vírivými tryskami. Fáza ťažkých pevných látok sa odstredivou silou pohybuje smerom von do vreciek na sediment, ktoré sa nachádzajú na obvode bubna, a odtiaľ sa cez výstupy na koncentrát a vnútorné vírivé trysky pohybuje do komory zbernej trubice, kde sa zberá a pod tlakom vypúšťa. Vyčistená kvapalná fáza sa cez zväzok tanierov pohybuje smerom do stredu. Táto fáza sa vypúšťa pod tlakom pomocou integrovaného čerpadla.

Šupátko pod dnom bubna na istý interval otvára výstupné ventily, čo umožňuje vypustenie pevných látok.

Samoregulačné vírivé trysky

Unikátne vírivé trysky automaticky kompenzujú zmeny prietoku alebo koncentrácie pevných látok v privádzanej zmesi, čím sa zabezpečuje konštantná koncentrácia vypúšťanej pevnej fázy.

Samoregulačná funkcia je založená na vzťahu medzi viskozitou kvapaliny, ktorá vstupuje do vírivej komory, a účinkom rýchlosti jej otáčania na tlakovú stratu.

Koncentrát vstupuje do komory vírivej trysky tangenciálne na obvode, vytvára v komore vír a vychádza otvorom v strede trysky. Vstupný a výstupný tlak kvapaliny zodpovedá štandardným hodnotám tlakovej straty. Viskozita koncentrátu v zásade neovplyvňuje tlakové straty. Tlaková strata vytvorená otáčaním, čiže vírením koncentrátu vo vírivej komore, je vysoká vtedy, keď rýchlosť vírenie je vysoká, a nízka pri nízkych rýchlostiach vírenia.