BTPX

Výnimočný rad separátorov BTPX pre biotechnologický a farmaceutický priemysel je mostom medzi laboratórnou a komerčnou výrobou.

阿法拉伐 BTPX 自动离心机-Alfa Laval BTPX automatic centrifuge

BTPX sa dodáva ako plne automatický, modulárny separačný systém, ktorý dokáže zabezpečovať produkciu od skúšobnej prevádzky až po výrobu strednej kapacity.

Separačný systém BTPX sa sterilizuje parou a disponuje možnosťou čistenia na mieste CIP. Špeciálne navrhnutý systém utesnenia zaisťuje účinné zapuzdrenie a eliminuje riziko kontaminácie produktu alebo životného prostredia.

Chladiace plášte, ktoré obklopujú bubon odstredivky BTPX, poskytujú účinnú reguláciu teploty a zároveň prispievajú k nízkej hlučnosti. Systém „dávkovacieho prstenca“ s odstreďovaním tuhých látok a rýchlym a výrazným účinkom pri vyprázdňovaní zaisťuje malú stratu produktu a suchší sediment. Oplachovacie trysky ostrekujú vonkajšiu stranu bubna odstredivky a vnútornú stranu krytu rámu, čím sa dosiahne maximálna hygiena.

Ako to funguje

Cutaway of a BTPX centrifuge bowl

Vstupujúca zmes sa privádza do rotujúceho bubna (obr. 1) odstredivky zhora, cez stacionárne prívodné potrubie (obr. 1), a pred vstupom do zväzku tanierov (obr. 3) sa jej pohyb urýchľuje v rozdeľovači (obr. 2). Separácia kvapalnej a pevnej fázy prebieha medzi taniermi. Tekutá fáza sa pohybuje smerom do stredu bubna, kde sa pod tlakom odčerpáva pomocou vstavaného dostredivého taniera (4).

Sediment sa zhromažďuje na okraji bubna, kde sa prerušovane vypúšťa cez odstredivý cyklón. Sediment odvádza hydraulický systém, ktorý sa nachádza pod separačným priestorom v bubne. Vo vopred stanovených intervaloch spúšťa pohyblivé dno (5) bubna, a tým otvára vývody pre sediment (6), ktorú sú umiestnené na obvode bubna. Bubon je namontovaný na vertikálnom hriadeli (7), ktorý poháňa skrutkovicový prevod horizontálne uloženým elektromotorom.