AlfaPure

Rad AlfaPure značky Alfa Laval tvoria špeciálne odstredivé separačné systémy na odstraňovanie oleja, tukov a pevných častíc z kvapalín na báze zmesi vody a oleja ako sú chladiace kvapaliny, mazivá a umývacie prostriedky.

AlfaPure系列高速离心机-AlfaPure series high-speed centrifuge

Účinné čistenie prevádzkových kvapalín sa oplatí

Rad Alfa Laval AlfaPure, využívajúc odstredivú separáciu, predstavuje rad vysokoefektívnych systémov na čistenie kvapalín z priemyselných prevádzok, ako sú chladiace kvapaliny, umývacie kvapaliny a minerálne oleje. Odstránenie oleja, tukov alebo pevných častíc z týchto tekutín predlžuje ich životnosť a znižuje opotrebovanie obrábacích strojov, čím sa zvyšuje prevádzkyschopnosť vášho závodu. Výsledkom je tiež čistejšie a zdravšie prostredie na pracovisku.

Dlhšia životnosť prevádzkových kvapalín

Kontinuálne čistenie predlžuje životnosť umývacích prostriedkov až šesťnásobne, zatiaľ čo chladiace kvapaliny môžu slúžiť až desať rokov. Prejaví sa to vo výrazných úsporách nákladov. Silný pokles výdavkov možno zaznamenať aj v prípade nákladov na likvidáciu kontaminovaných kvapalín a filtrov.

Extrémne účinné čistenie

Odstredivá separácia je najúčinnejšia metóda, ktorá je momentálne k dispozícii na čistenie prevádzkových kvapalín. Odstraňuje vodu, abrazívne jemné kovové častice a ďalšie pevné častice s veľkosťou až 2 μm, a tým výrazne znižuje opotrebovanie nástrojov a náklady na ich výmenu. Menšie opotrebovanie nástrojov vedie k presnejšiemu obrábaniu a menšiemu počtu nepodarkov.

Kompletný návrh systému

Systémy AlfaPure od spoločnosti Alfa Laval fungujú na princípe odstredivých separátorov. Každý systém predstavuje kompletný stavebnicový modul, ktorý obsahuje separátor, napájacie čerpadlo, kalové čerpadlo a ľahko ovládateľný panel obsluhy a riadiaci systém na báze programovateľného logického automatu PLC, ktorý automaticky ovláda všetky nastavenia ventilov a čerpadiel. Jednotka sa obvykle inštaluje v obtokovom systéme a pracuje nepretržite bez prerušenia prevádzky hlavného zariadenia. To znamená, že nie je nutné vykonávať zmeny návrhu technologického celku prevádzky.

Optimalizované pre vaše potreby

K dispozícii je niekoľko systémov Alfa Laval AlfaPure, ktoré umožňujú vybrať si to najlepšie dostupné riešenie pre použitie v rôznych podmienkach. Pozrite sa na nižšie uvedenú ponuku produktov a zoznámte sa s podrobným technickým popisom v časti venovanej dokumentácii.

 

AlfaPure S2

 

 

 

Použitie:

 • chladiace kvapaliny na báze vody,
 • umývacie prostriedky,
 • kvapaliny na báze ropy, napríklad rezný olej a mazivá.

Max. prietok (l/h):
1 000 – 2 000

Objem nádrže chladiva (m³):
35-55

     

AlfaPure S3

 

Použitie:

 • čistiace chladiace roztoky,
 • umývacie prostriedky.

Max. prietok (l/h):
 600 – 3 000


Objem nádrže chladiva (m³):
 do 100

     

AlfaPure Z7-5

 

 

 

 

Použitie:

 • chladiace kvapaliny na báze vody,
 • umývacie prostriedky.
   
Max. prietok (l/h):
3 000 – 5 000

Objem nádrže chladiva (m³):
95 – 135
     

AlfaPure Z7-7

 

 

Použitie:

 • chladiace kvapaliny na báze vody,
 • umývacie prostriedky.

Max. prietok (l/h):
5 000 – 7 000

Objem nádrže chladiva (m³):
 
145 – 200

 

Ako to funguje

10 000-krát rýchlejší ako usadzovacia technológia

V odstredivom separátore je gravitačná sila, ktorá je základom princípu separácie v tradičných usadzovacích nádržiach, nahradená odstredivou silou, ktorá je až  10 000-krát väčšia. Vďaka tomu je separácia prirodzene rýchlejší a efektívnejší proces.

Revolučná tanierová technológia

Keď sa do usadzovacej nádrže pridajú lamelové dosky, klesanie častíc sa zastaví skôr a zväčší sa plocha, na ktorú dopadajú, a tým sa urýchli separačný proces. V odstredivom separátore je možné použiť rovnaký základný princíp a zodpovedajúce zvýšenie efektívnosti dosiahnuť pomocou zväzku špeciálnych tanierov.

Geniálny separačný proces

Odstredivá sila v bubne separátora tlači všetky ťažké častice, ktoré sa vyskytujú v prevádzkovej kvapaline, smerom von proti stenám separátora, odkiaľ sa z bubna automaticky vypustia do kalovej nádrže. Ak sú prítomné dve kvapalné fázy (napr. chladivo alebo odpadový olej z kovoobrábacích procesov, alebo minerálny olej a voda), ich oddelenie spôsobí rozdiely v hustote. Ľahká a ťažká kvapalná fáza vychádzajú oddelene cez rôzne výstupy separátora.

Vďaka tomu sú odstredivé separátory mimoriadne efektívnym prostriedkom na odstránenie pevných častíc z mnohých rôznych typov prevádzkových kvapalín a súčasne na oddelenie rôznych kvapalných zložiek, a to všetko len v jednom kroku.

Inštalácia obtoku

Jednotka AlfaPure od spoločnosti Alfa Laval sa obvykle inštaluje v obtokovom systéme a pracuje nepretržite bez prerušenia prevádzky hlavného zariadenia. To znamená, že nie je nutné vykonávať zmeny návrhu technologického celku prevádzky.