Špirálové membrány

Alfa Laval vyrába širokú škálu špirálových membrán, ktoré sa v vo veľkom používajú v mnohých aplikáciách v potravinárskom, nápojovom, mliekárenskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle. Špirálové membrány Alfa Laval sú dostupné pre všetky technológie tangenciálnej filtrácie a rôzne kombinácie membrán, priemerov, dĺžok a priehradok. Všetky špirálové membrány majú kompletnú hygienickú konštrukciu.

Spiral wound membrane UF

Detailne vyladená filtrácia

Membránová filtrácia oddeľuje rôzne zložky v privádzanej surovine na základe veľkosti a tvaru obsiahnutých mikročastíc. Čím lepšia je filtrácia, tým lepšia je kvalita a hodnota konečného produktu.

Unikátny dizajn špirálových membrán Alfa Laval zaisťuje, že prívodný prúd prechádza cez špirálovú membránu za čo najlepších prietokových podmienok. Zabezpečuje to najefektívnejšie oddelenie a vynikajúci tok, vďaka čomu každá špirálová membrána má dlhú životnosť a ľahko sa čistí.

Výhody

  • nízke počiatočné investície a nízke náklady na výmenu v dôsledku dlhej životnosti
  • nákladovo efektívna prevádzka z dôvodu nízkej spotreby energie
  • vysoko kompaktný dizajn vyžadujúci minimálnu podlahovú plochu a vonkajšie potrubie
  • vynikajúca chemická a tepelná stabilita s vysokou odolnosťou voči pH a teplote
  • k dispozícii v rôznych kombináciách dĺžky, priemeru a rozpery.
  • špeciálne vyhotovenia so všetkými materiálmi v súlade s predpismi FDA pre sanitárne aplikácie
  • rovnaké typy membrán sú dostupné ako ploché fólie, tak aj špirálové membrány
  • vhodné pre širokú škálu aplikácií v potravinárskom, mliekárenskom, nápojovom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle
  • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

RO_NF spiral loops

Vyššie uvedená ilustrácia ukazuje špirálový systém Alfa Laval, aký sa typicky používa na také aplikácie, ako je koncentrácia antibiotík, enzýmov, kvasnicový extrakt, vaječná bielka a džús, ako aj na zníženie obsahu alkoholu v pive. Systém môže byť tiež vybavený špirálovými membránami ultrafiltrácie alebo mikrofiltrácie na koncentrovanie, čírenie a purifikáciu.

Znázornený proces koncentrácie špirály sa môže tiež kombinovať napríklad so špirálovým systémom Alfa Laval alebo systémom dosky a rámu na získanie produktu, ktorý zahŕňa diafiltráciu, čo poskytuje výhodu použitia permeátu z kroku koncentrácie ako diafiltračnej vody v regeneračnom procese. To významne znižuje potrebu procesnej vody.

Spiral wound membrane

Charakter prúdenia v špirálovej membráne od firmy Alfa Laval. Červená je prívod/retentát. Žltá je permeát.

Ako to funguje

Jadrom každého špirálového prvku je perforovaná stredová rúrka s pripojenými veľkými membránovými vreckami. Každé z nich obsahuje vymedzovaciu sieťku, ktorá prenáša permeát z membránového vrecka a do centrálnej rúrky.

Rôzne hrúbky vymedzovacej sieťky siete medzi vreckami zabezpečujú rovnomerné rozloženie suroviny po celom povrchu membrány.

Špeciálna technika tesného valcovania, ktorá sa používa v špirálovito vinutých membránach Alfa Laval, poskytuje maximálnu možnú aktívnu membránovú plochu, ktorá poskytuje zodpovedajúcu vysokú kapacitu permeátu. Mimoriadne pevné vlastnosti špirálovo navinutých membrán Alfa Laval zaručujú dlhú životnosť a menej problémov s usmerňovaním, a to aj v prípade, keď dochádza k vysokému poklesu tlaku.

Dodržiavanie predpisov

Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa používajú na výrobu špirálovej aj doskovej konfigurácie membrán Alfa Laval, vyhovujú požiadavkám nariadenia EÚ (ES) 1935/2004, nariadenia EÚ 10/2011, nariadenia EÚ (ES) 2023/2006 a nariadení FDA (CFR) hlava 21. Membrány sú teda vhodné pre postupy spracovania produktov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Uplatňovanie týchto predpisov sa vzťahuje aj na vybavenie a fitingy, ktoré napomáhajú správnej funkcii membrán, vrátane položiek ako sú doskové jednotky, puzdrá a čerpadlá.