UF (ultrafiltračné) ploché membrány

Ponuka ultrafiltračných plochých membrán od Alfa Laval zahŕňa široké spektrum prietokových parametrov a hraničných hodnôt molekulárnej hmotnosti. Membrány sa používajú v širokom spektre procesov v potravinárskom, nápojovom, mliekárenskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle.

all flat sheet membranes left side 640x360

Alfa Laval ponúka širokú škálu plochých membrán pre ultrafiltráciu (UF) s rôznymi hodnotami molekulovej hmotnosti (MWCO) a vlastnosťami prúdenia. Membrány sú dostupné v rôznych radoch charakterizovaných povahou membrány. Pre všetky rady je spoločná unikátna konštrukcia na polypropylénovom (PP) nosnom materiáli, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre čistenie.

Typy FS, UFX, RC a ETNA

Tento rad ultrafiltračných plochých membrán Alfa Laval zahŕňa typy FS40PP, UFX10 pHt™, RC70PP, RC10PE, ETNA10PP a ETNA01PP.

 • FS membrána na ultrafiltráciu sa vyrába z fluoropolyméru a s hodnotou MWCO 100 000.
 • Ultrafiltračnú membránu UFX10 pHt™ od spoločnosti Alfa Laval charakterizuje odolnosť voči vysokým hodnotám pH a teplotám. Membrána je vyrobená z polysulfónu a je trvalo hydrofilná s hodnotou MWCO 10 000.
 • RC membrána je vyrobená z regenerovaného acetátu celulózy. Hodnota MWCO pre túto UF membránu je 10 000.
 • Membrány typu ETNA sú vyrobené z kompozitného fluóropolyméru s hodnotami MWCO 1 000 alebo 10 000.

Typy UF-pHt™

Tento rad ultrafiltračných plochých membrán Alfa Laval zahŕňa typy GR40PP, GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR80PP, GR90PP a GR95PP. Ako naznačuje už samotný názov, tieto typy membrán charakterizuje mimoriadna odolnosť voči vysokým hodnotám pH a vysokým teplotám.

 • Membrány GR40PP, GR60PP, GR61PP a GR70PP sa vyrábajú z polysulfónu s hodnotami MWCO od 100 000 do 20 000.
 • Membrány GR80PP, GR90PP a  GR95PP sa vyrábajú z polysulfónu s hodnotami MWCO od 10 000 do 2 000.

Typy UF-pHt™ pre mliekárenský priemysel

Membrány typu GR60PP, GR61PP, GR70PP, GR73PP a GR82PP sú ploché ultrafiltračné membrány Alfa Laval určené pre mliekarenský priemysel.

Membrány GR60PP, GR61PP a GR70PP sa vyrábajú z polysulfónu s hodnotami MWCO 20 000 a 10 000.

Membrány GR73PP a GR82PP sa vyrábajú z polysulfónu s hodnotami MWCO 10 000 a 5 000.

Výhody

 • pokrývajú široké spektrum tokových vlastností, veľkostí pórov, medzných hodnôt molekulovej hmotnosti a schopností odmietnutia
 • k dispozícii v metroch ako štandardné listy s rozmermi 20 x 20 cm alebo rozrezané na ploché profily, aby sa zmestili do všetkých konfigurácií doska-rám Alfa Laval
 • dodávané s potrebnými poistnými a priechodnými krúžkami
 • vhodné pre širokú škálu procesov
 • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Reverzná osmóza (RO)

Reverzná osmóza (RO) používa najtesnejšiu možnú membránu pri separácii kvapalín. Voda je v zásade jediným materiálom, ktorý môže cez membránu preniknúť. Všetky ostatné materiály (soli, cukry atď.) nie sú schopné prejsť.

Nanofiltrácia (NF)

Nanofiltrácia (NF) nie je tak jemný proces separácie ako reverzná osmóza a používa membrány, ktoré sú o niečo otvorenejšie. Nanofiltrácia umožňuje prechod malých iónov, pričom vylučuje väčšie ióny a väčšinu organických zložiek.

Ultrafiltrácia (UF)

Ultrafiltrácia (UF) zahŕňa použitie membrán, v ktorých sú póry väčšie a tlak je relatívne nízky. Soli, cukry, organické kyseliny a menšie peptidy môžu prechádzať, zatiaľ čo proteíny, tuky a polysacharidy nie.

Mikrofiltrácia (MF)

 Obvykle jedinými látkami, ktoré v mikrofiltrácii (MF) nemôžu prejsť sú tuhé látky, baktérie a tukové guľôčky.

Dodržiavanie predpisov

Všetky konštrukčné materiály, ktoré sa používajú na výrobu špirálovej aj doskovej konfigurácie membrán Alfa Laval, vyhovujú požiadavkám nariadenia EÚ (ES) 1935/2004, nariadenia EÚ 10/2011, nariadenia EÚ (ES) 2023/2006 a nariadení FDA (CFR) hlava 21. Membrány sú teda vhodné pre postupy spracovania produktov v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

Uplatňovanie týchto predpisov sa vzťahuje aj na vybavenie a fitingy, ktoré napomáhajú správnej funkcii membrán, vrátane položiek ako sú doskové jednotky, puzdrá a čerpadlá.