RO ploché membrány pre reverznú osmózu

Ponuka membrán od Alfa Laval pre nanofiltráciu a reverznú osmózu pokrýva široké spektrum prietokových vlastností a schopnosti rejekcie. Membrány sa používajú v širokom spektre procesov v potravinárskom, nápojovom, mliekárenskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle.

RONF flat sheet membranes 640x360

Alfa Laval ponúka rôzne polymérne ploché membrány pre nanofiltráciu (NF) a reverznú osmózu (RO). Materiál membrány je tenkovrstvový kompozit uložený na jedinečnej konštrukcii buď z polypropylénového (PP), alebo polyesterového (PET) nosného materiálu, ktorý zaisťuje optimálne podmienky pre čistenie.

Alfa Laval ponúka tri rôzne ploché polymérové membrány pre reverznú osmózu. RO90 a  RO99 membrány sú odlievané na polyesterový podklad s mierou rejekcie chloridu sodného ≥ 90 % a ≥ 98 %. Membrána RO98pHtTM, ktorá sa odlieva na polypropylénový podklad s mierou rejekcie chloridu sodného ≥98 %, odoláva vysokým hodnotám pH a teplotám.

Výhody

  • pokrývajú široké spektrum tokových vlastností, veľkostí pórov, medzných hodnôt molekulovej hmotnosti a schopností odmietnutia
  • k dispozícii v metroch ako štandardné listy s rozmermi 20 x 20 cm alebo rozrezané na ploché profily, aby sa zmestili do všetkých konfigurácií doska-rám Alfa Laval
  • dodávané s potrebnými poistnými a priechodnými krúžkami
  • vhodné pre širokú škálu procesov
  • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Reverzná osmóza (RO)

Reverzná osmóza (RO) používa najtesnejšiu možnú membránu pri separácii kvapalín. Voda je v zásade jediným materiálom, ktorý môže cez membránu preniknúť. Všetky ostatné materiály (soli, cukry atď.) nie sú schopné prejsť.

Nanofiltrácia (NF)

Nanofiltrácia (NF) nie je tak jemný proces separácie ako reverzná osmóza a používa membrány, ktoré sú o niečo otvorenejšie. Nanofiltrácia umožňuje prechod malých iónov, pričom vylučuje väčšie ióny a väčšinu organických zložiek.

Ultrafiltrácia (UF)

Ultrafiltrácia (UF) zahŕňa použitie membrán, v ktorých sú póry väčšie a tlak je relatívne nízky. Soli, cukry, organické kyseliny a menšie peptidy môžu prechádzať, zatiaľ čo proteíny, tuky a polysacharidy nie.

Mikrofiltrácia (MF)

 Obvykle jedinými látkami, ktoré v mikrofiltrácii (MF) nemôžu prejsť sú tuhé látky, baktérie a tukové guľôčky.