MF (mikrofiltračné) ploché membrány

Výber mikrofiltračných plochých membrán od Alfa Laval pokrýva rôzne veľkosti pórov a parametre priepustnosti. Membrány sa používajú v širokom spektre procesov v potravinárskom, nápojovom, mliekárenskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle.

mf flat sheet membranes left side 640x360

Alfa Laval ponúka dva rady mikrofiltračných (MF) membrán s rôznymi veľkosťami pórov a prietokovými vlastnosťami. Materiály, z ktorých sa membrány vyrábajú, sú buď polysulfónový polymér alebo fluóropolymér uložený na jedinečnej konštrukcii nosného materiálu z polypropylénu (PP), ktorý zabezpečuje optimálne podmienky pre čistenie.

Rad MFG

Mikrofiltračná membrána MFG je vyrobená z polysulfónového polyméru. Membrána je k dispozícii v nasledujúcich typoch: MFG 1 s veľkosťou pórov 0,1 µm a MFG 2 s veľkosťou pórov 0,2 µm.

Rad MFP

Mikrofiltračná membrána MFP je vyrobená z fluóropolyméru. Membrána je k dispozícii v nasledujúcich typoch: MFP 2 (veľkosť pórov 0,2 µm), MFP 5 (0,5 µm) a MFP 8 (0,8 µm). 

 

Výhody

  • pokrývajú široké spektrum tokových vlastností, veľkostí pórov, medzných hodnôt molekulovej hmotnosti a schopností odmietnutia
  • k dispozícii v metroch ako štandardné listy s rozmermi 20 x 20 cm alebo rozrezané na ploché profily, aby sa zmestili do všetkých konfigurácií doska-rám Alfa Laval
  • dodávané s potrebnými poistnými a priechodnými krúžkami
  • vhodné pre širokú škálu procesov
  • vyrobené vlastným membránovým centrom Alfa Laval

Ako to funguje

Reverzná osmóza (RO)

Reverzná osmóza (RO) používa najtesnejšiu možnú membránu pri separácii kvapalín. Voda je v zásade jediným materiálom, ktorý môže cez membránu preniknúť. Všetky ostatné materiály (soli, cukry atď.) nie sú schopné prejsť.

Nanofiltrácia (NF)

Nanofiltrácia (NF) nie je tak jemný proces separácie ako reverzná osmóza a používa membrány, ktoré sú o niečo otvorenejšie. Nanofiltrácia umožňuje prechod malých iónov, pričom vylučuje väčšie ióny a väčšinu organických zložiek.

Ultrafiltrácia (UF)

Ultrafiltrácia (UF) zahŕňa použitie membrán, v ktorých sú póry väčšie a tlak je relatívne nízky. Soli, cukry, organické kyseliny a menšie peptidy môžu prechádzať, zatiaľ čo proteíny, tuky a polysacharidy nie.

Mikrofiltrácia (MF)

 Obvykle jedinými látkami, ktoré v mikrofiltrácii (MF) nemôžu prejsť sú tuhé látky, baktérie a tukové guľôčky.

Membrane_filtration-HIW.jpg