Pilotné laboratórne zariadenia

Alfa Laval ponúka širokú škálu malých jednotiek a skúšobných zariadení, ktoré sú ideálne pre testovanie na mieste. Získavajú sa tak cenné údaje na vyhodnotenie realizovateľnosti procesov, určenie návrhu a úpravy, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo spracovanie vysokohodnotných výrobkov.

PilotUnit Multi膜过滤测试设备

Malé jednotky a skúšobné technologické prevádzky

Pre zabezpečenie optimálneho riešenia sa často odporúča uskutočniť experimenty v malom rozsahu. Môžu sa použiť na zistenie realizovateľnosti procesu, určenie konštrukčných údajov pre zvýšenie kapacity, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo dokonca vykonanie drobného spracovania vysokohodnotných a/alebo nízkoobjemových výrobkov.

Náš sortiment malých jednotiek a pilotných zariadení je založený na unikátnych doskových moduloch typu „plate-and-frame“ alebo plnohodnotných sanitárnych špirálových prvkoch či ich kombinácii. Rozmery sa líšia od niekoľkých litrov objemu skúšobného média v prístrojoch Alfa Laval LabUnits až do 1 000 litrov v pilotných jednotkách Alfa Laval PilotUnits.Je možné otestovať všetky tieto filtračné procesy: reverzná osmóza, nanofitrácia, ultrafiltrácia a mikrofiltrácia. 

Testovanie na mieste alebo v pilotných zariadeniach Alfa Laval

Alfa Laval poskytuje malé moduly a pilotné zariadenia na testovanie priamo na mieste v spojení s ostatnými technologickými zariadeniami a na testovanie v našom vlastnom modernom testovacom centre pre vývoj membrán a aplikácií v dánskom meste Nakskov. V oboch prípadoch poskytujeme aj vysokokvalifikované konzultačné služby.

Výhody

  • Prvé skríningové hodnotenia môžete vykonať vo vlastnom laboratóriu a získať tak správne odpovede na dôležité otázky
  • Rovnaký dizajn sa používa pre malé aj priemyselné zariadenia, ktoré vám umožňujú vyvíjať nové procesy a výrobky
  • Zhromaždené údaje sú presné a spoľahlivé pre ľahké zväčšovanie škály
  • Alfa Laval má vlastné testovacie centrum na vývoj membrán a aplikácií, kde sú odborníci pripravení vám pomôcť s procesným know-how a testovacou prácou
  • Môžete vykonávať experimenty s konfiguráciami modulov platničkových a rámových a špirálovo vinutých - a všetkými filtračnými procesmi

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzický separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel v tlaku na oboch stranách špeciálnej membrány. Tento proces charakterizuje schopnosť oddeliť molekuly odlišných veľkostí a vlastností.
Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa uskutočňuje formou tangenciálnej filtrácie, kde filtrovaná kvapalina prúdi pri vysokej rýchlosti a tlaku paralelne s membránou.

Fyzická bariéra

Jednoducho povedané, membránová filtrácia znamená prechod jediného vstupného prúdu cez membránovú sústavu, ktorá ho rozdelí na dva samostatné prúdy známe ako permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzická bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami, bariéra, ktorou môžu prechádzať iba určité vybrané zložky vyskytujúce sa vo vstupnom prúde.

Priepustnosť

Póry membránového materiálu sú také malé, že sa ich veľkosť meria v angströmoch (10-10 m), a na to, aby cez ne kvapalina prenikala, je nevyhnutné vyvíjať tlak. Póry v membránach, ktoré sa používajú na nanofiltráciu a reverznú osmózu, sú dokonca také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dlhoročné skúsenosti s membránami

Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval s membránovou filtráciou siahajú tak ďaleko ako samotná technológia a my sa s vami chceme podeliť o svoje skúsenosti.