Pilotné laboratórne zariadenia

Alfa Laval ponúka širokú škálu malých jednotiek a skúšobných zariadení, ktoré sú ideálne pre testovanie na mieste. Získavajú sa tak cenné údaje na vyhodnotenie realizovateľnosti procesov, určenie návrhu a úpravy, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo spracovanie vysokohodnotných výrobkov.

PilotUnit Multi膜过滤测试设备

Malé jednotky a skúšobné technologické prevádzky

Pre zabezpečenie optimálneho riešenia sa často odporúča uskutočniť experimenty v malom rozsahu. Môžu sa použiť na zistenie realizovateľnosti procesu, určenie konštrukčných údajov pre zvýšenie kapacity, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo dokonca vykonanie drobného spracovania vysokohodnotných a/alebo nízkoobjemových výrobkov.

Náš sortiment malých jednotiek a pilotných zariadení je založený na unikátnych doskových moduloch typu „plate-and-frame“ alebo plnohodnotných sanitárnych špirálových prvkoch či ich kombinácii. Rozmery sa líšia od niekoľkých litrov objemu skúšobného média v prístrojoch Alfa Laval LabUnits až do 1 000 litrov v pilotných jednotkách Alfa Laval PilotUnits.Je možné otestovať všetky tieto filtračné procesy: reverzná osmóza, nanofitrácia, ultrafiltrácia a mikrofiltrácia. 

Testovanie na mieste alebo v pilotných zariadeniach Alfa Laval

Alfa Laval poskytuje malé moduly a pilotné zariadenia na testovanie priamo na mieste v spojení s ostatnými technologickými zariadeniami a na testovanie v našom vlastnom modernom testovacom centre pre vývoj membrán a aplikácií v dánskom meste Nakskov. V oboch prípadoch poskytujeme aj vysokokvalifikované konzultačné služby.

Benefity

  • Prvé skríningové hodnotenia môžete vykonať vo vlastnom laboratóriu, aby ste získali správne odpovede na kritické otázky.
  • Rovnaký dizajn sa používa pre malé aj priemyselné zariadenia, čo umožňuje vyvíjať nové procesy a výrobky.
  • Zozbierané údaje sú presné a spoľahlivé na jednoduché šírenie.
  • Alfa Laval má vlastné testovacie centrum pre vývoj membrán a aplikácií, kde sú odborníci pripravení pomôcť vám s procesným know-how a testovaním.
  • Môžete experimentovať s konfiguráciami doskových aj špirálových modulov, so všetkými filtračnými procesmi.

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzikálny separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel tlaku medzi dvoma stranami špeciálnej membrány. Tento proces sa vyznačuje schopnosťou oddeľovať molekuly rôznych veľkostí a vlastností.

Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa vykonáva ako priečna filtrácia, pri ktorej filtrovaná kvapalina prúdi paralelne s membránou vysokou rýchlosťou a pod tlakom.

Fyzická bariéra

Membránová filtrácia spočíva v prechode jedného vstupného prúdu cez membránový systém, ktorý ho rozdelí na dva samostatné prúdy, nazývané permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzikálna bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami - bariéra, cez ktorú môžu prejsť len určité vybrané zložky vstupného prúdu.

Prechod cez membránu

Póry takéhoto membránového materiálu sú také malé, že sa merajú v angströmoch (10-10 m) a na pretlačenie kvapaliny cez ne je potrebný tlak. Póry v membránach používaných na nanofiltráciu a reverznú osmózu sú v skutočnosti také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dlhoročné skúsenosti s membránami

Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval s membránovou filtráciou siahajú takmer tak ďaleko ako samotná technológia a chceme sa s vami podeliť o naše skúsenosti.