Module M30

Modul Alfa Laval M30 je špeciálne navrhnutý na úlohy reverznej osmózy (RO) a nanofiltrácie (NF). Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam je modul Alfa Laval M30 ideálnou voľbou pre veľké množstvo aplikácií v biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj pri čistení vody a odpadových vôd.

module m30 front 640x360

Odstraňuje vodu

Pokiaľ ide o odstraňovanie alebo obnovu vody, lepšou metódou je reverzná osmóza. Čistú vodu možno oddeliť od rozpustených solí a pevných látok. V nepretržitom režime, vo veľkom rozsahu a nákladovo efektívnym spôsobom.

Produkty citlivé na teplo, ako je vaječný bielok, aminokyseliny, liečivá, riedené potraviny a nápoje, možno koncentrovať pri nízkych teplotách. Náklady sú oveľa nižšie ako pri iných tradičných procesoch - často sa dosahuje úspora energie až 50 % v porovnaní napríklad so sušením rozprašovaním.

Modul s doskou a rámom, M30

Štandardný modul Alfa Laval M30 s doskou a rámom je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a odolných polymérov. Tento sendvič dištančných a membránových dosiek je spojený jedinou centrálnou skrutkou a je navrhnutý tak, aby pod hydraulickým tlakom vytváral membránové prietokové kanály.

Základný modul je rovnaký pre všetky sektory. Modul Alfa Laval M30 však možno zväčšiť alebo zmenšiť a vybaviť ho čerpadlami na akýkoľvek účel. Vďaka tomu je modul M30 ideálnou voľbou na použitie v priemyselných odvetviach, ako sú biotechnológie a farmaceutický priemysel, potravinárstvo a výroba nápojov, ako aj spracovanie vody a odpadu.

Modul Alfa Laval M30 je k dispozícii s plochou membrány do 19 m² a môže pracovať pri tlaku do 60 barov pri 55 °C a pH do 9 (do 12 pre CIP). Môže byť vybavený celým sortimentom plochých membrán pre reverznú osmózu a nanofiltráciu, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Alfa Laval.

Benefity

  • Hygienický dizajn so všetkými materiálmi v súlade s predpismi FDA a EHS.
  • Jednoduché čistenie pomocou CIP (Cleaning-In-Place)
  • malý vnútorný objem
  • jednoduchá detekcia a výmena poškodených membrán
  • nízka spotreba energie
  • chemické a tepelné tolerancie spôsobené typom membrány a materiálu dosky.
  • Koncentrácia roztokov citlivých na teplo a roztokov s nízkou molekulovou hmotnosťou.

Ako to funguje

M30 GA drawing

Modul s doskou a rámom Alfa Laval je navrhnutý s otvorenými kanálmi po celom povrchu membrány. Cez ne preteká prívod/odvod.

Samotná membrána je podopretá dutými doskami s mnohými štrbinami, ktoré umožňujú zber a vypúšťanie permeátu z modulu cez zberné rúrky.

Moduly s doskou a rámom využívajú samotnú membránu, ktorá je uzavretá poistnými krúžkami alebo páskami pred zmiešaním prívodu a retentátu do permeátových kanálov. Tým sa zabráni aj úniku vody zo samotného zásobníka na dosky.

Plate-and-frame membrane replacementVďaka konštrukcii modulu s doskou a rámom spoločnosti Alfa Laval možno jednotlivé membrány vymeniť bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné membrány v module.

Riešenie na mieru vďaka flexibilnému dizajnu

Membránové zariadenia Alfa Laval sú navrhnuté na modulárnom základe, ktorý poskytuje vysoký stupeň flexibility, pretože membrány sú zabudované do modulov, moduly sú zabudované do slučiek a slučky sú zabudované do systémov.

Konštrukciu systému tak možno prispôsobiť akýmkoľvek procesným potrebám a v prípade zvýšenia výrobných požiadaviek ju možno ľahko rozšíriť. To znamená, že vaša investícia môže nasledovať po požadovanom zvýšení výrobnej kapacity hneď, ako ju budete potrebovať - a s relatívne nízkymi dodatočnými nákladmi.