Membránové filtračné moduly

Moduly Alfa Laval sú vďaka svojej otvorenej konštrukcii kanála jedinečné a vhodné prakticky pre akúkoľvek viskozitu, dokonca aj pre nerozpustné látky. Moduly Alfa Laval sú schválené pre sanitárnu prevádzku a ponúkajú veľké výhody v prípadoch, keď je najdôležitejšia čistota výrobku a dokonalé čistenie a dezinfekcia sú nevyhnutnosťou.

阿法拉伐M39L/H模块

Moduly pre každú potrebu

Základné princípy membránovej filtrácie sú rovnaké bez ohľadu na to, či je membrána zvinutá do špirálovitého prvku, alebo rozrezaná na ploché časti, ktoré sa zmestia do jednotiek typu doska a rám.

Membránové filtračné moduly vyrábané spoločnosťou Alfa Laval preto používajú rovnaké typy membrán, aké sú ponúkané pre špirálové prvky Alfa Laval. Vďaka jedinečnej koncepcii otvoreného kanála spoločnosti Alfa Laval je modul s doskou a rámom jasnou voľbou, keď má retentát vysokú viskozitu.

Vysoká priepustnosť

Doskové a rámové inštalácie majú zvyčajne vyššiu kapacitu permeátu na jednotku plochy membrány v porovnaní s tým, čo možno dosiahnuť so špirálovo vinutými membránovými prvkami. Priemyselné moduly s doskou a rámom majú aktívnu plochu membrány od 1,65 m² do 60 m². Tieto moduly možno kombinovať do väčších systémov pomocou viacerých modulov umiestnených buď sériovo, alebo paralelne, aby sa dosiahla požadovaná kapacita.

Výhody

  • Otvorená konštrukcia kanála pre vysoko viskózne produkty
  • Sanitárne prevedenie pre vysokú čistotu a čistenie výrobkov
  • rovnaké typy membrán pre doskové moduly a špirálovo vinuté prvky.
  • Zvýšená kapacita permeátu v porovnaní so špirálovými zariadeniami.
  • jednoduchá výmena jednotlivých membrán
  • Flexibilná modulárna konštrukcia pre riešenia na mieru

UF plate-and-frame loops

Na obrázku vyššie je znázornený diafiltračný systém Alfa Laval s doskou a rámom, ktorý sa často používa na spracovanie roztokov s vysokým obsahom suspendovaných látok a viskóznych vstupných roztokov.

Typické aplikácie zahŕňajú obnovu antibiotík z celých bujónov, koncentráciu enzýmov a dextránu a čistenie džúsov.

Vyššie uvedený proces s doskou a rámom možno kombinovať napríklad so špirálovým procesom Alfa Laval, čo prináša výhodu použitia permeátu zo špirálového procesu ako diafiltračnej vody v procese s doskou a rámom. Tým sa výrazne zníži potreba vody v procese.

Ako to funguje

Flow pattern of M39 module

Prietok v module Alfa Laval s doskou a rámom. Červená farba je vstup/výstup. Žltá farba je permeát.

Modul s doskou a rámom Alfa Laval je navrhnutý s otvorenými kanálmi po celom povrchu membrány. Cez ne preteká prívod/odvod.

Samotná membrána je podopretá dutými doskami s mnohými štrbinami, ktoré umožňujú zber a vypúšťanie permeátu z modulu cez zberné rúrky.

Moduly s doskou a rámom využívajú samotnú membránu, ktorá je uzavretá poistnými krúžkami alebo páskami pred zmiešaním prívodu a retentátu do permeátových kanálov. Tým sa zabráni aj úniku vody zo samotného zásobníka na dosky.

Plate-and-frame membrane replacementVďaka konštrukcii modulu s doskou a rámom spoločnosti Alfa Laval možno jednotlivé membrány vymeniť bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné membrány v module.

Riešenie na mieru vďaka flexibilnému dizajnu

Membránové zariadenia Alfa Laval sú navrhnuté na modulárnom základe, ktorý poskytuje vysoký stupeň flexibility, pretože membrány sú zabudované do modulov, moduly sú zabudované do slučiek a slučky sú zabudované do systémov.

Konštrukciu systému tak možno prispôsobiť akýmkoľvek procesným potrebám a v prípade zvýšenia výrobných požiadaviek ju možno ľahko rozšíriť. To znamená, že vaša investícia môže nasledovať po požadovanom zvýšení výrobnej kapacity hneď, ako ju budete potrebovať - a s relatívne nízkymi dodatočnými nákladmi.