LabStak M37/38

Modul Alfa Laval LabStak™ M37/38 je flexibilná testovacia jednotka s doskou a rámom pre ultrafiltračné a mikrofiltračné membránové procesy. Jednotka používa nosné dosky a ploché membrány ako naše membránové filtračné moduly v plnom rozsahu. Vďaka tomu je modul Alfa Laval LabStak™ M37/38 obľúbenou voľbou na vývoj procesov, zväčšovanie, testovanie membrán, zabezpečenie kvality a malosériovú výrobu. Pre vstupy s rôznou viskozitou/obsahom pevných látok sú k dispozícii voliteľné sady dosiek.

labstak-m37-m38 640x360

Praktické a flexibilné

Modul Alfa Laval LabStak™ M37/38 je navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle a presné vyhodnocovanie v laboratóriách a iných testovacích zariadeniach pri minimálnych nákladoch na vybavenie a nastavenie.

Táto flexibilná jednotka, ktorá je navrhnutá na prevádzku na doskách a rámoch, môže byť vybavená radom plochých membrán, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Alfa Laval na ultrafiltráciu a mikrofiltráciu.

Možnosti

Pro modul LabStak™ M37/38 nabízí společnost Alfa Laval alternativní konfigurace sad desek, které lze zvolit podle aplikace.

 • Súprava dosiek M37
  Pre vysoko viskózne kvapaliny
 • Súprava dosiek M38H
  Vysoký kanál, pre stredne viskózne kvapaliny
 • Súprava dosiek M38L
  Nízky kanál, pre kvapaliny s nízkou viskozitou

 Alfa Laval LabUnit M37/38

Alfa Laval LabUnit M37/38Alfa Laval LabUnit M37/38 je plne integrovaný systém pozostávajúci z modulu Alfa Laval LabStak™ M37/38 s potrebným čerpadlom, ventilom, výmenníkom tepla a prístrojmi.

Benefity

 • flexibilné plochy membrán od 0,11 m² do 1,05 m²
 • súčasné testovanie až siedmich rôznych typov membrán.
 • rýchla a jednoduchá výmena membrány
 • Vysoká prevádzková teplota (do 80 °C)
 • môže byť pripojený k obtokovému prúdu priemyselného zariadenia.
 • rôzne možnosti výšky kanála na optimalizáciu prietoku a tlaku.
 • malý vnútorný objem
 • flexibilný dizajn systému
 • vzor toku podobný väčším modulom
 • všetky komponenty sú v súlade s FDA, čo umožňuje ich použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle

Ako to funguje

Modul s doskou a rámom Alfa Laval je navrhnutý s otvorenými kanálmi po celom povrchu membrány. Cez ne preteká prívod/odvod.

Samotná membrána je podopretá dutými doskami s mnohými štrbinami, ktoré umožňujú zber a vypúšťanie permeátu z modulu cez zberné rúrky.

Moduly s doskou a rámom využívajú samotnú membránu, ktorá je uzavretá poistnými krúžkami alebo páskami pred zmiešaním prívodu a retentátu do permeátových kanálov. Tým sa zabráni aj úniku vody zo samotného zásobníka na dosky.

Vývojový diagram typickej inštalácie

Vlastné

Alfa Laval ponúka širokú škálu malých a pilotných laboratórnych zariadení založených buď na doskových a rámových moduloch, alebo na plnohodnotných špirálových prvkoch - alebo na kombinácii oboch.