Membránové filtračné moduly LabStak

Alfa Laval ponúka širokú škálu malých modulov LabStak™, ktoré sú ideálne na testovanie priamo na mieste. To poskytuje cenné údaje na vyhodnotenie uskutočniteľnosti procesu, určenie návrhu a rozšírenia, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo spracovanie výrobkov s vysokou hodnotou.

labstak m20 front 640x360

Moduly LabStak™ pre malé meradlá

Na zabezpečenie optimálneho riešenia sa často odporúča vykonávať experimenty v malom meradle. Možno ich použiť na stanovenie uskutočniteľnosti procesu, určenie konštrukčných údajov pre rozšírenie, optimalizáciu existujúcich výrobných liniek alebo dokonca na spracovanie výrobkov s vysokou hodnotou a/alebo s malým objemom v malom meradle.

Náš sortiment modulov LabStak™ je založený na jedinečnej konštrukcii dosky a rámu s veľkosťami modulov M10, M20, M37, M38 a M39. Kapacita našich modulov LabStak™ sa pohybuje od 57 ml objemu testovacieho média v module Alfa Laval LabStak™ M10 až po 3 litre v module Alfa Laval LabStak™ M39H. Testovať možno všetky filtračné procesy: reverznú osmózu, nanofiltráciu, ultrafiltráciu a mikrofiltráciu. 

S modulom Alfa Laval LabStak™ M20 ponúkame aj možnosť testovania špirálovo vinutých membrán, pretože modul môže byť vybavený špeciálne navrhnutým puzdrom M20-2,5". Vďaka tomu je ideálny na počiatočné testovanie špirálových prvkov pred triedením na plochých fóliových membránach.

Testovanie na mieste alebo pilotné testovanie v zariadeniach Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval poskytuje malé moduly, jednotky a pilotné zariadenia na testovanie na mieste v spojení s inými procesnými zariadeniami a na testovanie vo vlastnom najmodernejšom testovacom centre pre vývoj membrán a aplikácií v Nakskove v Dánsku. V oboch prípadoch poskytujeme aj vysoko kvalifikované procesné poradenstvo.

Benefity

  • Prvé skríningové hodnotenia môžete vykonať vo vlastnom laboratóriu, aby ste získali správne odpovede na kritické otázky.
  • Rovnaký dizajn sa používa pre malé aj priemyselné zariadenia, čo umožňuje vyvíjať nové procesy a výrobky.
  • Zozbierané údaje sú presné a spoľahlivé na jednoduché šírenie.
  • Alfa Laval má vlastné testovacie centrum pre vývoj membrán a aplikácií, kde sú odborníci pripravení pomôcť vám s procesným know-how a testovaním.
  • Môžete experimentovať s konfiguráciami doskových aj špirálových modulov, so všetkými filtračnými procesmi.

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzikálny separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel tlaku medzi dvoma stranami špeciálnej membrány. Tento proces sa vyznačuje schopnosťou oddeľovať molekuly rôznych veľkostí a vlastností.

Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa vykonáva ako priečna filtrácia, pri ktorej filtrovaná kvapalina prúdi paralelne s membránou vysokou rýchlosťou a pod tlakom.

Fyzická bariéra

Membránová filtrácia spočíva v prechode jedného vstupného prúdu cez membránový systém, ktorý ho rozdelí na dva samostatné prúdy, nazývané permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzikálna bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami - bariéra, cez ktorú môžu prejsť len určité vybrané zložky vstupného prúdu.

Prechod cez membránu

Póry takéhoto membránového materiálu sú také malé, že sa merajú v angströmoch (10-10 m) a na pretlačenie kvapaliny cez ne je potrebný tlak. Póry v membránach používaných na nanofiltráciu a reverznú osmózu sú v skutočnosti také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dlhoročné skúsenosti s membránami

Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval s membránovou filtráciou siahajú takmer tak ďaleko ako samotná technológia a chceme sa s vami podeliť o naše skúsenosti.