Membránové filtračné moduly LabStak

Alfa Laval offers a wide range of small-scale LabStak modules which are ideal for on-site testing. Valuable data is gained for evaluation of process feasibility, determination of design and up-scaling, optimization of existing production lines or processing of high-value products.

labstak m20 front 640x360

Small-scale LabStak­® modules

In order to ensure the optimum solution, it is often advisable to conduct experiments on a small scale. These can be used to establish process feasibility, determine design data for up-scaling, optimize existing production lines or even carry out small-scale processing of high-value and/or low-volume products.

Our range of LabStak® modules is based on the unique plate-and-frame design with the module sizes: M10, M20, M37, M38 and M39. The liquid capacity of our LabStak® modules varies from only 57 ml of test media volume in the Alfa Laval LabStak® M10 module up to 3 litres in the Alfa Laval LabStak® M39H module. It is possible to test all filtration processes: Reverse osmosis, nanofitration, ultrafiltration and microfiltration. 

For the Alfa Laval LabStak® M20 module we offer the possibility to test also spiral wound membranes as the module can be equipped with a specially designed M20-2.5" housing. This makes it a perfect tool for initial spiral element testing before screening on flat sheet membranes.

On-site testing or at Alfa Laval pilot facilities

Alfa Laval provides small-scale modules, units and pilot plants for testing on-site in connection with other process equipment and for testing at our own state-of-the-art Membrane and Application Development Test Centre in Nakskov, Denmark. In both cases, we also provide highly skilled process consultancy services.

Výhody

  • Prvé skríningové hodnotenia môžete vykonať vo vlastnom laboratóriu a získať tak správne odpovede na dôležité otázky
  • Rovnaký dizajn sa používa pre malé aj priemyselné zariadenia, ktoré vám umožňujú vyvíjať nové procesy a výrobky
  • Zhromaždené údaje sú presné a spoľahlivé pre ľahké zväčšovanie škály
  • Alfa Laval má vlastné testovacie centrum na vývoj membrán a aplikácií, kde sú odborníci pripravení vám pomôcť s procesným know-how a testovacou prácou
  • Môžete vykonávať experimenty s konfiguráciami modulov platničkových a rámových a špirálovo vinutých - a všetkými filtračnými procesmi

Ako funguje

Fyzická separácia

Membránová filtrácia je fyzický separačný proces, pri ktorom je hnacou silou rozdiel v tlaku na oboch stranách špeciálnej membrány. Tento proces charakterizuje schopnosť oddeliť molekuly odlišných veľkostí a vlastností.
Takmer všetka priemyselná membránová filtrácia sa uskutočňuje formou tangenciálnej filtrácie, kde filtrovaná kvapalina prúdi pri vysokej rýchlosti a tlaku paralelne s membránou.

Fyzická bariéra

Jednoducho povedané, membránová filtrácia znamená prechod jediného vstupného prúdu cez membránovú sústavu, ktorá ho rozdelí na dva samostatné prúdy známe ako permeát a retentát. Membrána, ktorá ich oddeľuje, je fyzická bariéra s vysoko špecializovanými vlastnosťami, bariéra, ktorou môžu prechádzať iba určité vybrané zložky vyskytujúce sa vo vstupnom prúde.

Priepustnosť

Póry membránového materiálu sú také malé, že sa ich veľkosť meria v angströmoch (10-10 m), a na to, aby cez ne kvapalina prenikala, je nevyhnutné vyvíjať tlak. Póry v membránach, ktoré sa používajú na nanofiltráciu a reverznú osmózu, sú dokonca také malé, že ich nemožno vidieť ani pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu.

Dlhoročné skúsenosti s membránami

Skúsenosti spoločnosti Alfa Laval s membránovou filtráciou siahajú tak ďaleko ako samotná technológia a my sa s vami chceme podeliť o svoje skúsenosti.