ALDRUM

Systém na zahusťovanie kalov ALDRUM vám umožňuje znížiť objem kalu až o 90 %. Je ideálny na zahusťovanie pred takými procesmi, ako je vyhnívanie alebo odvodňovanie, a na znižovanie objemu kalov pred uložením alebo prepravou.

转鼓过滤器

Kompaktný, robustný a účinný

  • Dlhotrvajúca filtračná tkanina
  • Prerušované čistenie šetrí vodu
  • Flokulačné plnenie šetriace polymér
  • Bezpečná konštrukcia
  • Čistý, uzavretý, bez zápachu
Rotačný bubnový zahusťovač ALDRUM je určený na zahusťovanie kalov malých až stredných kapacít. Inštalácia a údržba mechanického zahusťovača kalov ALDRUM nemôžu byť jednoduchšie, stačí ho ukotviť na mieste a pripojiť externé napájanie a potrubia. Bubnový zahusťovač ALDRUM je preverené, spoľahlivé a používateľsky prístupné zariadenie s jednoduchou masívnou konštrukciou. Profitujete z nízkej spotreby vody, pretože bubon je prerušovane čistený buď pomocou pitnej vody, vody z odtoku alebo upraveného filtrátu.

Ako to funguje

Bubnový zahusťovač ALDRUM funguje na princípe priechodu kalu s prídavkom polyelektrolytu (tzv. vyvločkovaného kalu) pomaly rotujúcim bubnovým sitom. Kal sa zachytáva vo vnútri bubna, zatiaľ čo uvoľnená voda prechádza filtračnou tkaninou.

Spotreba vody je nízka vďaka prerušovanému čisteniu tkaniny, a to buď pitnou vodou, vodou z odtoku alebo upraveným filtrátom. Zariadenie ALDRUM je možné nastaviť tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám pri spracovaní kalu. Účinné zahusťovanie sa dá docieliť vhodným nastavením rýchlosti plnenia, typom a množstvom dávkovaného polyméru, nastavením rýchlosti otáčania bubna, nastavením uhla sklonu bubna a intervalov jeho ostreku. Efektívne dávkovanie polyméru a vločkovača sa dosahuje inštaláciou flokulačného reaktora a/alebo zmiešavacieho ventilu pred samotný zahusťovač.

Splní presne vaše požiadavky

Pre kompletný rad zahusťovačov ALDRUM je k dispozícii široký sortiment príslušenstva

  • Zmiešavací ventil: zaisťuje dôkladné premiešanie polyméru a kalu. Dá sa inštalovať priamo na vstup bubnového zahusťovača alebo pred flokulačný reaktor
  • Flokulačný reaktor: jednoduchý otvorený reaktor, ktorý urýchľuje tvorbu veľkých a pevných vločiek. Možno ho inštalovať priamo na vstup bubnového zahusťovača.
  • Zásobník na zahustený kal: Kontrolovaným a efektívnym spôsobom odvádza zahustený kal do kalového čerpadla.
  • Základný ovládací panel: jednoduché, užívateľsky prispôsobené ovládanie bubnového zahusťovača vrátane riadenia hladiny vo flokulačnom reaktore (ak je nainštalovaný).
  • Rozšírený ovládací panel:  ovládanie riešené štýlom „všetko v jednom“. Disponuje funkciami riadenie podávacieho čerpadla, kalového čerpadla a čerpadla polyméru, ako aj riadenie bubnového zahusťovača s kontrolou hladiny vo flokulačnom reaktore a zásobníku zahusteného kalu.