ALDRUM G3

ALDRUM G3 udáva nový štandard pre zahusťovanie kalov vďaka vylepšenej konštrukcii, ktorá umožňuje dosiahnuť výrazne lepší výkon pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

ALDRUM G3 Drum thickener

Výkon v jednoduchom prevedení

  • Väčšia kapacita z rovnakej stopy
  • Nízka spotreba polyméru zabezpečuje nízke prevádzkové náklady
  • Vonkajšia inštalácia, ak je to potrebné
  • Uzavretý dizajn pre čisté pracovné prostredie bez zápachu
  • Jednoduchá údržba so systémom čistenia na mieste, ktorý používa pitnú vodu, konečnú odpadovú vodu alebo upravený filtrát
Zahusťovače kalov ALDRUM G3 značky Alfa Laval sú ideálna voľba pre mechanické zahusťovanie kalov a optimalizáciu následných procesov, ako je vyhnívanie s vyššou produkciou bioplynu alebo nákladovo efektívnejšie odvodňovanie. Kapacitne zvláda objemy od 15 do 180 m3/h.

Ako to funguje

Bubnový zahusťovač ALDRUM pracuje na princípe priechodu kalu s prídavkom polyelektrolytu (čiže vyvločkovaného kalu) pomaly rotujúcim bubnovým sitom. Kal sa zachytáva vo vnútri bubna, zatiaľ čo uvoľnená voda prechádza filtračnou tkaninou.

Spotreba vody je nízka vďaka prerušovanému čisteniu tkaniny, a to buď pitnou vodou, vodou z odtoku alebo upraveným filtrátom. Zariadenie ALDRUM je možné nastaviť tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám pri spracovaní kalu. Účinné zahusťovanie je možné docieliť vhodným nastavením rýchlosti plnenia, typom a množstvom dávkovaného polyméru, nastavením rýchlosti otáčania bubna, nastavením uhla sklonu bubna a intervalov jeho ostreku. Efektívne dávkovanie polyméru a vločkovača sa dosahuje inštaláciou flokulačného reaktora a/alebo zmiešavacieho ventilu pred samotný zahusťovač.

Splní presne vaše požiadavky

Pre kompletný rad zahusťovačov ALDRUM je k dispozícii široký sortiment príslušenstva

  • Zmiešavací ventil: zaisťuje dôkladné premiešanie polyméru a kalu. Dá sa inštalovať priamo na vstup bubnového zahusťovača alebo pred flokulačný reaktor
  • Flokulačný reaktor: jednoduchý otvorený reaktor, ktorý urýchľuje tvorbu veľkých a pevných vločiek. Možno ho inštalovať priamo na vstup bubnového zahusťovača.
  • Zásobník na zahustený kal: kontrolovaným a efektívnym spôsobom odvádza zahustený kal do kalového čerpadla.
  • Základný ovládací panel: jednoduché, užívateľsky prívetivé ovládanie bubnového zahusťovača vrátane riadenia hladiny vo flokulačnom reaktore (ak je nainštalovaný).
  • Rozšírený ovládací panel: ovládanie riešené štýlom „všetko v jednom“. Disponuje funkciami riadenie podávacieho čerpadla, kalového čerpadla a čerpadla polyméru, ako aj riadenie bubnového zahusťovača s kontrolou hladiny vo flokulačnom reaktore a zásobníku zahusteného kalu.