AlfaVap system

Alfa Laval AlfaVap evaporation systems are found in plants all around the world, handling a large variety of products. Thanks to the AlfaVap units´ compactness and exceptional thermal efficiency, the complete installation is very energy efficient and easy to install in small spaces. We offer complete evaporation systems optimized for your specific circumstances.

AlfaVap evaporators

High energy efficiency

The high thermal efficiency of the plate evaporators makes it possible to use heat from different sources, such as mechanical and thermal recompression, as well as waste vapours from, for example, dryers.

The most effective way to reduce steam consumption in evaporation systems is to increase the number of effects. Each effect saves steam and cuts energy cost. Thanks to the compact design, an Alfa laval system can contain more effects in a given space than any traditional falling film system.

The small size also means existing falling film systems can be retrofitted with an extra Alfa Laval effect, resulting in up to 33% lower steam consumption.

Easy maintenance and more uptime

The highly turbulent flow in the AlfaVap plate evaporator makes it less susceptible to fouling. The special corrugated patterns ensure a high degree of turbulence over the whole plate. This turbulence not only reduces fouling but also makes chemical cleaning very effective. The result is a system with significantly less fouling, lower maintenance costs and more uptime.

All surfaces are easily accessible for maintenance and can be cleaned on site within the physical footprint of the unit.

Flexible capacity

The plate construction of AlfaVap makes it easy to adjust capacity to meet changing needs, simply by adding or removing plates, while retaining the existing frame.

High product quality

The low temperature combined with short residence time in the plate evaporator (due to a low hold-up volume) secures a high quality end product with minimum discoloration. The low hold-up volume also ensures fast, smooth start-ups with easy control.

Ideal solution for high viscosity fluids

AlfaVap plate evaporators maintain a high thermal efficiency, even when dealing with viscous liquids. An AlfaVap evaporation system can easily handle fluids well beyond 300 cP. For higher viscosities we recommend Alfa Laval AlfaFlash systems.

Výhody

  • Energetická účinnosť
  • Kompaktná inštalácia
  • Krátky čas zadržania
  • Jednoduché a rýchle čistenie
  • Flexibilná kapacita

Ako to funguje

Na koncentrovanie kvapalného produktu sa využíva vyparovanie.

Odparovacie systémy AlfaVap spoločnosti Alfa Laval využívajú konštrukciu dosky a rámu prispôsobenú pre výparníky. Výparník AlfaVap so stúpajúcim filmom využíva kazetovú koncepciu s doskami výparníkov zvarenými vo dvojiciach.

Para sa používa ako zdroj tepla vo zváraných kanáloch výparníka AlfaVap, zatiaľ čo produkt prechádza utesnenými kanálmi. Len čo dôjde k varu vo vnútri výparníka AlfaVap, zmes pary a kvapaliny bude stúpať do hornej časti výparníka. V nádobe cyklónového odlučovača sa oddeľuje parná a kvapalná fáza.

V systéme AlfaVap sa využíva vákuum, ktoré znižuje bod varu vody. K varu teda dochádza pri teplote nižšej než 100 °C. V prípade niektorých použití klesá bod varu až na úroveň 40 – 50 °C.

Vákuum v odparovacom systéme sa vytvára pomocou vákuového čerpadla a kondenzáciou pár z posledného efektu systému AlfaVap v kondenzátore prispôsobenom na vákuovú kondenzáciu. Najúčinnejším spôsobom, ako znížiť spotrebu pary v odparovacích systémoch, je zvýšiť počet efektov. Každý efekt šetrí paru a znižuje náklady na energiu. Na optimálnu úsporu pary sa systém zvyčajne skladá z niekoľkých efektov a určitého spôsobu opätovného využitia pary, ako je TVR (tepelná rekompresia pary) alebo MVR (mechanická rekompresia pary).

Kompletný systém AlfaVap zahŕňa doskové výparníky, predhrievače, cyklónové odlučovacie nádoby, TVR alebo MVR, čerpadlá, meradlá, ventily, potrubie a lokálne PLC s ovládacím panelom.

Hlavné prvky odparovacieho systému AlfaVap

AlfaVap evaporation system, main building blocks