Dynapitch

Dynapitch je modul pre pivovarnícky proces určený na presné, nepretržité a automatické dávkovanie kvasiniek.

啤酒酵母管理系统-Beer Yeast Management System

Tento technologický modul sa používa na nepretržité, spoľahlivé a presné dávkovanie kvasníc tak, aby sa zaistili optimálne podmienky pre rast kvasníc a fermentáciu a zároveň sa minimalizoval nadbytok kvasníc.

Dynapitch je výnimočný svojou konštrukciou, vrátane doplnkového príslušenstva analyzátora živých kvasinkových buniek.

Ako to funguje

Modul Dynapitch je navrhnutý na presné dávkovanie kvasníc do prúdu mladiny, ktoré sa nastavuje na základe  hodnôt prietokomera a podľa údajov, ktoré zadáva obsluha, ako je rýchlosť dávkovania, koncentrácia kvasinkových buniek v kvasinkovej suspenzii a množstva mladiny. 

Modul Dynapitch automaticky vypočíta a nadávkuje potrebné množstvo kvasníc na základe laboratórnych údajov. Dávkovanie sa môže riadiť aj meraním koncentrácie živých/životaschopných kvasinkových buniek pomocou in-line monitora kvasiniek.