Aldox

Alrox je špeciálny technologický modul určený na odstraňovanie voľného, rozptýleného a/alebo rozpusteného vzduchu zo širokej škály potravinových produktov za pomoci vákuového odplyňovacieho modulu.

真空脱气模块

Efektívne odvzdušnenie vedie k menšej oxidácii produktu. Tým je zabezpečené lepšie zachovanie dôležitých živín, ako je vitamín C, ako aj zachovanie lepšej chuti a farebnej stálosti produktu. Medzi ďalšie dôležité výhody patrí menšie zanášanie modulu pri následných tepelných úpravách, čo má za následok zvýšenú prevádzkyschopnosť. Odstránenie vzduchu zároveň zlepšuje výkon následných homogenizačných procesov.

Ako to funguje

Základný model Alrox pracuje na základe horúceho odplyňovania.

Po pridaní doplnkového modulu rozmetacieho rozvádzača Alfa Laval možno pracovať aj pri nižších teplotách, používajúc studené odplyňovanie. 

Horúce odplyňovanie

Vstupný produkt, ktorý má bežne teplotu asi 40 – 60 °C, je cez rozdeľovaciu trysku privádzaný do vákuovej nádoby. Podtlak vnútri nádoby zodpovedá teplote varu, ktorá je o 2 až 5 °C nižšia ako vstupná teplota produktu.

Produkt expanduje do vákua. Uvoľnenie tlaku a výsledný var spôsobí okamžité odparenie časti vody z produktu. Tým sa odstráni všetok vzduch, ktorý môže byť prítomný v akejkoľvek podobe.

Vákuum v odlučovači je udržiavané kvapalinokružnou vývevou. Odvzdušnený produkt sa vypúšťa cez spodný výstup do odsávacieho čerpadla, ktoré produkt odčerpá v ďalšom kroku procesu.  

Studené odplyňovanie

V rozmetacom rozvádzači Alfa Laval, ktorý je voliteľným vybavením modulu odvzdušňovača Alrox, sa špeciálny disk otáča vysokou rýchlosťou, vďaka čomu sa produkt pri vstupe do vákuovej nádoby rozprestrie v tenkých vrstvách. To znamená, že zachytený vzduch je mechanicky vystavený podtlaku s maximálnou účinnosťou.