Aldox Mini

Prevádzkový systémový modul Aldox™ Mini od spoločnosti Alfa Laval na výrobu odplynenej vody vysokej kvality umožňuje účinne a hygienicky odkysličovať vodu. Tento systém zostavený výrobcom je určený na odkysličovanie vody a bol vyvinutý v spolupráci s pivovarníckym priemyslom. Má formu jednotky namontovanej na saňovej konštrukcii, ktorá je určená pre nízkokapacitné potreby.

Aldox mini water deaeration module

Riešenie odplyňovania vody – automatické, kompaktné a účinné

  • Hygienická a kompaktná jednotka na saňovej konštrukcii
  • Za menej ako 5 minút sa dosiahne úroveň kyslíka rozpusteného vo vode nižšia ako 0,01 ppm (častíc na milión).
  • Straty kysličníka uhličitého nižšie ako 5 %
  • Nie sú potrebné žiadne tlakové nádoby ani nádoby pre náročnú prevádzku.
  • Plne automatický modul vybavený počítačom PLC a integrovaným programom čistenia na mieste
V kolóne systému Aldox™ Mini sa z vody odstraňuje kyslík pomocou vytesňovacieho plynu, pričom vzniká odkysličená voda. Vnútorný náplňový materiál, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre túto aplikáciu, zabezpečuje veľkú účinnú kontaktnú plochu medzi vodou a vytesňovacím plynom, ktorým je zvyčajne kysličník uhličitý. Získate tým vysoko účinné odstraňovanie kyslíka pri veľmi nízkej prietokovej rýchlosti plynu, pričom sa takmer všetok kysličník uhličitý rozpustí vo vode. Výsledkom je odplynená voda vysokej kvality vhodná na výrobu piva, ktorá výrazne znižuje riziko zachytávania kyslíka. V jednotke na výrobu odplynenej vody je integrované čistenie na mieste, vďaka čomu môžete využívať výhody jednoduchej automatickej údržby.
.

Viac informácií

V našej produktovej brožúre sa dozviete viac o aplikácii Aldox™ Mini, o princípe fungovania, výhodách a technických detailoch.

Alfa Laval Brewery Solutions 640x360
.

Je váš pivovar pripravený na účinné odplyňovanie?

Odpovedzte na niekoľko jednoduchých otázok o vašej prevádzke a naši odborníci na remeselné pivo sa vám čoskoro ohlásia s ponukou na systém Aldox Mini.

selecting the right centrifuge 640x360
.

Radi vám pomôžeme

Ako vám môžeme pomôcť?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.