Steritank

Aseptické nádrže navrhnuté a vyrobené na uskladňovanie kvapalín a viskóznych produktov, vrátane mliečnych výrobkov, pred aseptickým plnením.

无菌罐

Aseptické nádrže SteriTank sa skladajú z nádob z nehrdzavejúcej ocele s prívodom produktu v hornej alebo dolnej časti v závislosti od použitých produktov. Sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie hygienické požiadavky pre potravinársky a nápojový priemysel a sú plne kompatibilné s postupmi čistenia na mieste (CIP).

Nádrže majú polguľovité horné časti a polguľovité alebo kužeľové dno a sú navrhnuté a testované tak, aby pracovali pri maximálnom tlaku 4 bary aj za absolútneho vákua. To znamená, že bezpečne pracujú aj v náročných technologických podmienkach.

Aseptické nádrže Steritank sú k dispozícii v rôznych priemeroch a výškach, aby sa zmestili do voľného priestoru. Rovnako ich možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám zákazníkov.

Jednotky SteriTank je možné vybaviť rôznymi miešacími zariadeniami, ktoré najlepšie vyhovujú konkrétnemu využitiu v oblasti výroby potravín a nápojov. K dispozícii je aj horizontálne riešenie, ideálne pre produkty, ktoré obsahujú malé časti, ktoré sa používajú pri príprave hotových jedál.

Ako to funguje

Pred začatím produkcie sa aseptická nádoba sterilizuje parou a následne sa ochladí. Nádrže s kapacitou menšou ako 3000 litrov (793 galónov) sa chladia vstrekovaním sterilného vzduchu alebo dusíka, ktorý je zároveň vhodný na zabránenie nasávania vzduchu v dôsledku podtlaku.

Nádrže SteriTank s kapacitou viac ako 3000 litrov (793 galónov) sa chladia ochladenou vodou, ktorá cirkuluje cez špirálu. Počas chladenia sa nádrž udržiava pod miernym pretlakom. Sterilitu vzduchu zaisťuje sada filtrov. Tlak je monitorovaný a riadený automaticky.

Súčasťou systému SteriTank je súbor sterilných pneumatických ventilov pre prívod a výstup produktu. Tieto ventily sú chránené parnou bariérou pri riadenej teplote/tlaku, aby sa zabránilo skríženej kontaminácii. Jednotky sú riadené PLC jednotkou s digitálnym signálom v reálnom čase, ktorý zobrazuje rôzne prevádzkové kroky (CIP, SIP, produkcia) v rozličných farbách. Zobrazuje aj polohu ventilov a kritické faktory, ako teploty a pod.., ako aj objem produktu vnútri nádrže. V rámci voliteľných funkcií si môžete zvoliť softvérové zaznamenávanie a ukladanie údajov. Rovnako je možné dodať zobrazovací panel s farebným digitálnym spracovaním.