Jednotka odvetranie produktu pri vákuu

Odstráňenie rozptýleného a/alebo rozpusteného vzduchu zo širokej škály potravinových produktov za pomoci vákuového odplyňovacieho modulu.

alrox 640x360