U-Turn

U-Turn je separátor kvapalín, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre použitie s doskovými výmenníkmi tepla v takých procesoch, kde sa pracuje so čpavkom. Modul, vrátane separátora a doskového výmenníka tepla, zaručuje minimálne tlakové straty a maximálnu energetickú účinnosť.

U turn 640x360

Separátor Alfa Laval U-Turn je navrhnutý tak, aby čo najlepšie využíval technológiu doskových výmenníkov tepla od spoločnosti Alfa Laval. Vďaka inštalácii nad výmenníkom sa samostatný modul U-Turn ľahko vkladá nad kompatibilný doskový výmenník tepla. Pri teplote vyparovania rovnej 0 °C dokáže zabezpečiť chladiaci výkon 200 až 1 400 kW a pri teplote vyparovania -40 °C 50 až 500 kW.

Modul zaručuje efektívnu a kompaktnú inštaláciu s menším vertikálnym stúpaním a menšími rozmermi, než by ponúkalo akékoľvek iné riešenie.

 Hlavné konštrukčné prvky

 • Kompaktné rozmery
 • Menšia výška a kratšia dĺžka umožňujú inštaláciu na mieste bez demontáže.
 • Nie je nutná žiadna dodatočná nosná konštrukcia, keďže separátor U-Turn sedí na doskovom výmenníku tepla.
 • Údržba je jednoduchá, pretože obe strany doskového výmenníka tepla sú plne prístupné.
 • Všetky pripojenia čpavku ústia na rovnakú stranu, čo uľahčuje montáž.
 • Integrovaný odtok oleja
 • Nehrdzavejúca oceľ zaisťuje odolnosť proti korózii a nevyžaduje povrchovú úpravu.

 Pripravené na inštaláciu

Modul U-Turn je štandardizovaný, a preto jeho dodanie netrvá dlho. Tento plne funkčný modul od jediného dodávateľa nesie označenie CE a je schválený podľa PED (Smernice o tlakových zariadeniach).

Ako to funguje

Modul U-Turn otvára novú kapitolu výparníkov. Ak chcete zistiť, ako a prečo funguje, môžete si prečítať jeho hlavné charakteristiky a v dolnej časti stránky si pozrieť video.

 • Účinnú separáciu zaisťuje použitím štyroch rôznych metód.
 • Nízky stĺpec čpavku umožňuje malý teplotný spád a vysokú efektivitu systému.
 • Posuvná podpera kompenzuje tepelnú rozťažnosť, aby nedošlo k vytváraniu tepelného pnutia.
 • Veľký objem nádoby na olej v bežnom vyhotovení je akurátny pre ručné vypúšťanie.
 • Separácia sa vykonáva na základe veľkosti kvapôčok 0,15 mm.
 • Separačná hranica je 25 % plus jeden menovitý priemer.
 • Maximálna rýchlosť separačného plynu je obmedzená na 60 % úletovej rýchlosti, čím sa zabraňuje tomu, aby kvapalina bola strhávaná späť do prúdu plynu.
 • Dodatočná bezpečnostná vzdialenosť od ohybu o 180°.