Thousand-litre aseptic filler

Aseptické plniace zariadenie Alfa Laval Astepo na tisíc litrov (TAF) je extrémne všestranný robustný plniaci systém, určený na plnenie širokej škály potravín a nápojov do vhodných nádob v aseptických podmienkach.

Thousand litre aseptic filler

Plniaci systém TAF je špeciálne navrhnutý na naplnenie vakov s objemom 1000 litrov v paletovateľných nádobách. Pomocou vhodných doplnkových zariadení a príslušenstva je možné tieto jednotky použiť aj na plnenie:

  • 220-litrových vakov v sudoch (bag in drum).
  • 5 – 20-litrových vakov.
  • 4 vakov po 220 litrov v sudoch na paletách.
  • 240/400-litrových vakov v lepenkových škatuliach, dvojitých kontajneroch alebo v špeciálnych prevedeniach.

Ako to funguje

Pred plnením prebieha plne automatická fáza, ktorá zahŕňa cyklický účinok ventilov v kontakte s výrobkom, CIP obehových ventilov a tryskanie pary. Pokiaľ sa počas tejto fázy spustí alarm, počítadlo sa času automaticky nastaví na nulu a opätovne sa spustí až vtedy, keď sa vyrieši stav, ktorý spustil alarm.

Nasleduje plne automatická fáza, počas  ktorej sa na sterilizáciu použije prehriata voda (zo sterilizátora) alebo para (voliteľné) s cyklickým pôsobením ventilov v kontakte s výrobkom, sterilizačným okruhom a prúdov pary. Pokiaľ sa počas tejto fázy spustí alarm, počítadlo času sa automaticky nastaví na nulu a opätovne sa spustí až vtedy, keď  sa vyrieši stav, ktorý spustil alarm.

Akonáhle sa hrdlo vaku (vaky s kapacitou 5 – 1000 litrov) ručne vloží do plniacej hlavy, začne sa automatický cyklus otvárania, plnenia a zatvárania. Počas tohto cyklu sa starostlivo monitorujú a regulujú teploty prúdov pary a plniaceho ventilu. Pri vakoch s objemom 1000 litrov produkt do vaku plní plniaca hlava v dolnej pozícii.

Najmä v prípade viskóznych výrobkov toto riešenie zaručuje rovnomerné naplnenie vaku, čo zabráni ohnutiu rohov. Ak sa k naplneniu vakov s objemom 3 až 20 litrov používa automatický podávač vakov (ABF), automatické podávanie, otváranie, plnenie a uzatvorenie celého vaku a plnenie ďalšieho vaku začína po stlačení tlačidla "START CYCLE", avšak platí to len pre jednopalcovú plniacu hlavu.

Thousand litreCompactAsepticFiller HIW 200x270