High speed low acid aseptic filler

Univerzálny aseptický plniaci systém technológiou bag-in-box určený na šťavy, nápoje, pyré a mliečne výrobky.

HSLA filler

Aseptické plniace zariadenie Alfa Laval Astepo HS-LA vybavené technológiou bag in box sú ideálne na balenie potravín a nápojov, ktoré sú buď silne, alebo mierne kyslé (pH < 4,5 a pH > 4,5). Plniaca kapacita zariadenia je až do 12 000 litrov za hodinu. Pozrite si video, ktoré sa nachádza nižšie.

Typické použitie zahŕňa:

  • ovocné šťavy, koncentráty, pyré a nápoje,
  • mliečne výrobky, ako napríklad UHT mlieko, ochutené mlieko, zmrzlinové zmesi a syrová omáčka,
  • omáčky a korenia,
  • sirupy a post-mix výrobky.

Dobrá kontrola, extrémna presnosť

Tieto plničky používajú bezkefkové elektrické servomotory, ktoré umožňujú ovládať a nastavovať všetky pohyby s extrémnou presnosťou.
Výsledkom je rýchlejšie plnenie, ako aj vyššia celková spoľahlivosť.

Jednoduchá integrácia

Vysokorýchlostné plniace stroje pre mierne kyslé produkty pracujú s akýmkoľvek typom štandardných medzinárodných plniacich koncoviek o priemere 2,54 cm (1 palec). Sú k dispozícii ako samostatné moduly alebo integrované do širokej škály liniek Alfa Laval na spracovanie potravín. K dispozícii je aj široká škála voliteľného vybavenia.
Tieto plničky môžu byť tiež spojené s automatickou baliacou linkou Combibox (kartón je lepený tepelným lepidlom alebo lepiacou páskou).

 

Prínosy

  • Extrémne presné plnenie zvyšuje spoľahlivosť a znižuje množstvo odpadu
  • Vynikajúce hygienické štandardy, ktoré zákazníkom garantujú zachovanie predpísanej doby trvanlivosti jednotlivých produktov
  • Kompatibilné so všetkými typmi medzinárodných štandardných jednopalcových koncoviek pre maximálnu všestrannosť
  • Užívateľsky prívetivá automatická prevádzka, ktorá vyžaduje len minimálny dohľad a údržbu

Ako to funguje

Výnimočný hygienický štandard

Pred začatím výroby sú všetky povrchy v kontakte s potravinárskym výrobkom automaticky dezinfikované a sterilizované. Ak sa počas týchto procesov spustí alarm, počítadlo času sa automaticky nastaví na nulu a opätovne sa spustí až vtedy, keď sa vyrieši stav, ktorý spustil alarm.
Povrchy, ktoré sa v skutočnosti nedostávajú do kontaktu s produktom, ktorý sa plní do vaku, ako napríklad plniaca hlava a tunel, sú dezinfikované parou a peroxidom vodíka vo forme pary.

Prevádzka

Vrecia sa dodávajú vopred ožiarené gama lúčmi. Uzávery sú typovo ploché a tuhé, s vysokými alebo nízkymi koncovkami, či inými dávkovacími uzávermi od popredných dodávateľov.

Obsluha nemusí urobiť nič viac, len zaviesť prvý vak. Podávač vakov potom automaticky prenesie vaky do sterilizačného tunela a plniacej hlavy.
Potom sa uzáver znovu vloží do koncovky a automatický nôž oddelí naplnený vak od pásu. Motorizovaný valčekový dopravník vytiahne naplnené vaky zo stroja.
Ovládací panel obsahuje programovateľný logický automat PLC na riadenie a kontrolu všetkých fáz plnenia a podmienok v plniacom stroji.

Plnenie

V sterilizačnom tuneli sa uzávery sterilizujú prúdom peroxidu vodíka vo forme pary. Plniace koncovky sa následne zavedú do aseptickej hlavy, kde pretlakový prúd sterilného vzduchu udržiava všetky znečisťujúce látky prítomné vo vzduchu mimo aseptického priestoru.

Teplota a pretlak v komore sa neustále monitorujú, pretože sú rozhodujúce pre hygienické normy.

Použitie bezkefkových elektrických servomotorov znamená, že plniaci stroj HS-LA môže riadiť a prispôsobovať pohyby, rýchlosť a zrýchlenie aseptického ventilu so značnou presnosťou. To zaisťuje veľmi presné plnenie bez odpadu.
Uzávery sa odstránia kliešťami a systém vzduchového tesnenia uzavrie koncovku, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do vaku.