Compact aseptic filler

Kompaktné aseptické plniace zariadenia Alfa Laval Astepo (CAF) je extrémne všestranný a robustný plniaci systém určený na plnenie širokej škály potravín a nápojov do vhodných nádob v aseptických podmienkach.

Compact aseptic filler 2H right

Kompaktné aseptické plniace zariadenia sú obzvlášť vhodné na plnenie tekutín (ako sú ovocné šťavy pripravené na konzumáciu), hustých,  mierne kyslých potravín a nápojov (napríklad mlieko, ochutené mlieko, mliečne koktejly a zmrzliny, rastlinné a mäsové výťažky) a viskóznych produktov obsahujúcich pevné častice (ako sú ovocné, citrusové a paradajkové koncentráty, sirupy a extrakty).

Ako to funguje

Pred použitím sa plniace zariadenie automaticky premýva a sterilizuje.

Tento postup je plne automatický, skladá sa z CIP fázy čistenia na mieste, po ktorej nasleduje sterilizačné fáza.  Obe zahŕňajú opakované čistenie ventilov, ktoré sú v kontakte s produktom, ako aj obehových ventilov, tryskajúcou parou. Ak sa spustí alarm, v obidvoch fázach sa počítadlo času automaticky nastaví na nulu a znova sa spustí až po vyriešení stavu, ktorý alarm spustil.

Automatický cyklus otvárania, plnenia a zatvárania začína potom, čo sa hrdlo vaku ručne vloží do plniacej hlavy. Počas tohto cyklu sa starostlivo monitorujú a regulujú teploty prúdov pary a plniaceho ventilu. Pri mierne kyslých produktoch sa pridáva dezinfekčná látka v podobe aerosólu.