Alfa Laval - Aseptické plniaci systém pre tisícilitrové vrecia

Aseptické plniaci systém pre tisícilitrové vrecia

Aseptické plniace zariadenie Alfa Laval Astepo na tisíc litrov (TAF) je extrémne všestranný robustný plniaci systém, určený na plnenie širokej škály potravín a nápojov do vhodných nádob v aseptických podmienkach.

Astepo TAF 640x360

Plniaci systém TAF je špeciálne navrhnutý na naplnenie vakov s objemom 1000 litrov v paletovateľných nádobách. Pomocou vhodných doplnkových zariadení a príslušenstva je možné tieto jednotky použiť aj na plnenie:

  • 220-litrových vakov v sudoch (bag in drum).
  • 5 – 20-litrových vakov.
  • 4 vakov po 220 litrov v sudoch na paletách.
  • 240/400-litrových vakov v lepenkových škatuliach, dvojitých kontajneroch alebo v špeciálnych prevedeniach.

Ako to funguje

Pred plnením prebieha plne automatická fáza, ktorá zahŕňa cyklický účinok ventilov v kontakte s výrobkom, CIP obehových ventilov a tryskanie pary. Pokiaľ sa počas tejto fázy spustí alarm, počítadlo sa času automaticky nastaví na nulu a opätovne sa spustí až vtedy, keď sa vyrieši stav, ktorý spustil alarm.

Nasleduje plne automatická fáza, počas  ktorej sa na sterilizáciu použije prehriata voda (zo sterilizátora) alebo para (voliteľné) s cyklickým pôsobením ventilov v kontakte s výrobkom, sterilizačným okruhom a prúdov pary. Pokiaľ sa počas tejto fázy spustí alarm, počítadlo času sa automaticky nastaví na nulu a opätovne sa spustí až vtedy, keď  sa vyrieši stav, ktorý spustil alarm.

Akonáhle sa hrdlo vaku (vaky s kapacitou 5 – 1000 litrov) ručne vloží do plniacej hlavy, začne sa automatický cyklus otvárania, plnenia a zatvárania. Počas tohto cyklu sa starostlivo monitorujú a regulujú teploty prúdov pary a plniaceho ventilu. Pri vakoch s objemom 1000 litrov produkt do vaku plní plniaca hlava v dolnej pozícii.

Najmä v prípade viskóznych výrobkov toto riešenie zaručuje rovnomerné naplnenie vaku, čo zabráni ohnutiu rohov. Ak sa k naplneniu vakov s objemom 3 až 20 litrov používa automatický podávač vakov (ABF), automatické podávanie, otváranie, plnenie a uzatvorenie celého vaku a plnenie ďalšieho vaku začína po stlačení tlačidla "START CYCLE", avšak platí to len pre jednopalcovú plniacu hlavu.

Thousand litreCompactAsepticFiller HIW 200x270