Vortex Bulk Booster

Rýchla a efektívna preprava suchých materiálov.

Alfa Laval Vortex Bulk Booster pneumatic conveying line booster product image

Alfa Laval Vortex Bulk Booster je jednoduché riešenie na zvýšenie prepravnej kapacity pri preprave suchých práškov prostredníctvom riadeného vstrekovania vzduchu do pneumatických dopravných potrubí.  Jeho jedinečný dizajn je založený na funkcii dvoch princípov na zvýšenie prietoku práškového materiálu, čím sa preukázalo zvýšenie dopravnej rýchlosti až o 40 %.

Features

  • Jednoduchý robustný dizajn bez pohyblivých častí
  • Nízke nároky na údržbu s jednoduchou výmenou vnútorných komponentov

Ako to funguje

Pneumatická doprava tuhých materiálov je bezpečnou a efektívnou metódou prepravy veľkého objemu suchého materiálu – vrtných prísad –, napríklad baritu a cementu.  Pri základnom použití pneumatickej dopravy suchých materiálov sa v skladovacom sile alebo P nádrži vytvorí pretlak vzduchu a nahromadená energia sa použije na vytlačenie suchého práškového materiálu cez dopravné potrubie do odvetranej prijímacej nádoby.  S postupným pohybom vzduchu a prášku cez dopravné potrubie tlak vzduchu postupne klesá, ako vzduch expanduje.  Vtedy sa vzduch začne pohybovať väčšou rýchlosťou a dopravná kapacita sa znižuje.  Aby za zachovala vysoká dopravná kapacita, do dopravného potrubia sa musí priviesť väčší tlak vzduchu, a to v zónach s najväčšími odhadovanými tlakovými stratami