Ekonomizér spalín

Rekuperátory výfukových plynov pre naftové motory a zariadenia na rekuperáciu odpadového tepla pre plynové turbíny využívajú odpadové teplo zo spalín naftových motorov alebo plynových turbín na generovanie energie či vykurovanie.

Alfa Laval exhaust gas economizer aalborg equipment