Ekonomizér spalín | Alfa Laval

Ekonomizér spalín

Rekuperátory výfukových plynov pre naftové motory a zariadenia na rekuperáciu odpadového tepla pre plynové turbíny využívajú odpadové teplo zo spalín naftových motorov alebo plynových turbín na generovanie energie či vykurovanie.

阿法拉伐废热回收装置的废气经济器-exhaust gas economizer