Alfa Laval - Pharma X

Pharma X

A compact heat exchanger module developed for point of use cooling in pharmaceutical water systems. Alfa Laval Pharma-X is designed to remain sanitized even when not in use (standby mode).

Pneumatic Point of Use 640x360

Efficient point of use cooling

Easy installation

Alfa Laval Pharma-X is build as a plug-and-play module for any installation. For quick and easy installation, the Pharma-X is supplied as a complete insulated module with a pitot tube arrangement and either manual or automatic valves.

Installed in a water system, the Pharma-X module can be regarded as a sub-loop of the main loop.

Hygienic design

The Pharma-X meets the stringent hygienic standard imposed by both control authorities and industry.

Unique design

Designed to eliminate risk of contamination. No internal welds, and fully drainable on the product side with no dead legs.

All product wetted parts in the Pharma-X are electropolished and the tubes as seamless.

Quick response

When switching from 'stand-by mode' to 'cooling mode', cold water is available within seconds.

Fast and efficient

The low hold-up volume and quick heat exchanger response mean cold water is available within seconds and waste of water for injection and purified water is minimized.

Minimum maintenance

The Pharma-X is virtually maintenance free with no internal gaskets.

Standard sizes

The Pharma-X is available in four standard sizes with a heat transfer area ranging from 0.3 m2 to 1.0 m2, allowing a flow rate up to 1000 or 1500 l/h.

Tube-in-tube

The product has a unique design that gives high shear force and turbulence. This minimizes risk of bio-film build-up and ensures an efficient heat transfer. This in turn means that less cooling water is needed.

Ako to funguje

Princíp fungovania

Výmenník tepla Pharma-X sa vyrába z troch rúrok, ktoré sú koncentricky usporiadané jedna v druhej. Produkt prúdi stredovým kanálom a do kontaktu so servisným médiom sa dostáva vo vnútornom a vonkajšom kanáli v protismernom usporiadaní, čím sa zabezpečuje účinný prenos tepla.

Tento výmenník tepla, ktorý sa používa na lokálne chladenie, zostáva po celý čas hygienický. Časť horúcej sterilizovanej vody sa v pohotovostnom režime odoberá cez Pitotovú trubicu, čím sa cez výmenník zabezpečí kontinuálny prietok. Takáto voda sa môže odoberať aj cez užívateľský port. Ak je potrebná studená sterilizovaná voda, chladiaci režim sa aktivuje vzduchovým spínačom, ktorý zatvorí recirkulačný ventil a otvorí ventil chladiacej vody. Takáto voda je k dispozícii za niekoľko sekúnd a systém pred odberom vody na injekcie alebo purifikovanej vody nie je potrebné preplachovať ani vypúšťať.

Centre channel Fugure 1
Pitot tube Figure 2
Standby and cooling mode Figure 3and4