DOC

Alfa Laval DOC sú olejové chladiče vyvinuté k použitiu pri chladení hydraulického oleja. Rozsah ich výkonu sa pohybuje v rozmedzí 1-1200 kW. Rada DOC zaisťuje prenos tepla pri malom zastavanom priestore a s robustným prepojením.

专业油冷器-DOC系列铜钎焊板式换热器-Professional oil cooler-DOC series copper brazed plate heat exchanger

S prihliadnutím na ich chladiaci výkon sú modely spájkovaných doskových výmenníkov tepla rady DOC najmenšími jednotkami na trhu. Ich kompaktnosť umožňuje väčšiu flexibilitu pri konfigurácii, integrácii a inštalácii chladiaceho systému hydraulického oleja s pridruženým vybavením.

Údaje potrebné k zostaveniu cenovej ponuky

K tomu, aby mohol zástupca spoločnosti Alfa Laval zostaviť konkrétnu ponuku, je potreba dodať nasledujúce údaje:

  • Požadované prietoky
  • Teplotný program
  • Fyzikálne vlastnosti príslušných kvapalín
  • Požadovaný pracovný tlak
  • Maximálna prípustná tlaková strata

Ako to funguje

Teplovýmenná plocha sa skladá z tenkých profilovaných kovových dosiek, ktoré sú poskladané do kompaktného zväzku. Medzi doskami sú vytvorené kanále a vstupy v rohoch sú usporiadané tak, aby obe média prechádzala jednotlivými kanálmi striedavo, zvyčajne v kompletne protiprúdovom usporiadaní. Média sú v jednotke zadržiavané spájkovaným tesnením vedeným po obvode dosiek. Miesta, kde sa stretávajú susediace dosky, sú tiež spojená spájkov, aby odolala tlaku prúdiaceho média.

Štandarné materiály jednotiek Alfa Laval DOC

Krycie dosky: Nerezová oceľ AISI 316

Pripojenie:   Nerezová oceľ AISI 316

Dosky: Nerezová oceľ AISI 316

Spájkovací materiál: Meď