CD

Alfa Laval podporuje odvetvie stlačeného vzduchu najnovšími výsledkami vývoja v oblasti vysúšania vzduchu. Pritom ďalej zdokonaľuje technológiu spájkovaných výmenníkov a ponúka vyššiu hodnotu než kedykoľvek predtým.

al bhe cd combidryer group right 640x360

Vlastnosti a výhody

  • Nízka spotreba energie vďaka veľmi nízkej ztrate v celom výmenníku tepla
  • Výborný tepelný výkon
  • Dva kombinované výmenníky tepla zaisťujú rekuperáciu tepla typu vzduch-vzduch ale aj zo vzduchu do chladiacej kvapaliny
  • Integrované pripojenie pre rekuperáciu tepla, ktoré nevyžaduje žiadne ďalšie potrubie
  • Praktické umiestnenie pripojenia
  • Všetky pripojenia chladiaceho média sú na jednej strane, odvod vzduchu a vody je na opačnej strane
  • Nerezová oceľ zaisťuje spoľahlivosť a dlhú živostnosť
  • Kampaktné profilované dosky výrazne znižujú celkové rozmery vysúšača vzduchu 

Ako to funguje

Teplozmenná plocha sa sklad z tenkých profilovaných dosiek z nerezovej ocele, ktoré sú zlisované do kompaktného zväzku dosiek. Dosky sú k sebe poskladané tak, aby medzi nimi vznikly kanále, do ktorých je vstupnými otvormi distribuovaná teplonosná kvapalina a každá doska je obtiekaná ako primárnym médiom z jednej strany, tak sekundárným médiom z druhej strany v plne protiprúdovom usporiadaní. Média sú vedené spájkovaným tesnením, ktoré je aj v styčných miestach susediach dosiek, čím sa zvyšuje odolnosť voči tlaku prúdiaceho média. Praktické umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu na jednej strane. Odlučovanie vody prebieha v najchladnejšom bode. Následne sa voda vypúšťa odtokovým otvorom.