CBAQ

Spájkované doskové výmenníky tepla Alfa Laval CBAQ sú určené k použitiu v oblasti VZT a vykurovaniu. Celá rada prešla certifikáciou AHRI v rámci certifikačného programu pre spajkované a tavne spojované doskové výmenníky tepla typu kvapalina-kvapalina, čím je garantovaný ich tepelný výkon. Certifikácia výkonnosti overuje, že výrobok splňuje výrobcom deklarované výkonnostné parametre. Tieto výmenníky tepla sa používajú v aplikáciach, ako sú centrálne zásobovanie teplom a ohrev pitnej vody.

阿法拉伐CB系列钎焊板式换热器-CB series brazed plate heat exchanger

Certifikácia podľa normy Standard 400 Institutu pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (AHRI) je overením teplotného výkonu, ktoré uskutočňuje nezávislá tretia strana. Prostredníctvo certifikačného programu a štandardov sa organizácia AHRI snaží pomocou zákaznikom šetriť energiu, zvýšiť produktivitu a prispieť k zaisteniu lepšieho životného prostredia.

AHRI Certified™ je dôverihodnou značkou overenia výkonu zariadenia pre vykurovanie, vetranie, klimatizáciu a komerčné chladenie. Výrobky, ktoré túto značku získali, podstújú každoročne prísne nezávislé hodnotenia, ktorých cieľom je zaistiť, či ich výkon odpovedá zverejneným tvrdeniam výrobcov. Certifikácia výkonu VZT, vykurovacích a chladiach zariadeniach a komponent umožňuje spotrebiteľom porovnávať produkty na základe nezávislo overených hodnotení výkonných paramtrov. Ak chcete vyhľadať produkty s certifikátom AHRI Certified™, navštívte databázu AHRI.

Postupy a výhody certifikácie AHRI

Aby výrobca získal certifikát výrobku podľa noriem AHRI predkladá organizácii AHRI špecifikácie a údaje o výkone, na ich základe sa uskutoční vyhdnotenie a prípadne sa vystavý osvedčenie.

Po certifikáte si môžu byť kupujúci a uživátelia istí tým:

  • Doskový výmenník tepla bude fungovať v súlade s publikovanou špecifikáciou výrobcu
  • Výkon produktu sa dá ľahko porovnať s požiadavkami ích konkretných aplikácii 

Sortiment spájkovaných výmenníkov tepla CBAQ ponúka naproti tradičným výmenníkom tepla vo vzuchotechnických aplikáciach a při vykurovaní radu výhod. Vďaka mimoriadnej účinnosti prenosu tepla sú všetky jednotky CBAQ veľmi kompaktné. V dôsledku toho sa môžu použiť aj pre veľké výkony, pretože je k dispozícii iba obmedzený priestor pre inštaláciu.

Vďaka spájkovanej konštrukcii nie je naviac nutné používať tesnenie, preto sú jednotky CBAQ ideálne v aplikáciach s vysokými teplotami a/alebo tlakmi. Medzi príklady ich využitia patria dialkové vyhrievanie a široká škála riešení v oblasti vyhrievania, chladenia a ohrevu teplej vody (TV).

Jednotky v rade CBAQ sú k dispozícii v širokom rozsahu veľkosti a výkonu.

Nákladovo sú ekektívne pre každého

Koncoví užívatelia

  • Výrazne znižujú prevádzkové náklady na dobu životnosti tým, že zaisťujú energeticky účinnejší systém
  • Zaisťujú plnú hodnotu investície tým, že sa znižujú náklady na prevádzkové testy a dodatočné výkonové rezervy ostatných komponentov.

Konzultanti

  • Umožňujú návrh systému, v ktorom sú všetky hlavné súčasti certifikované nezávislou tretiou stranou
  • Zaisťujú splnenie cieľov týkajúcich sa spotreby energie a boja proti klimatickým zmenám
  • Poskytujú overiteľný základ pre výber výmenníku tepla
  • Chráni majiteľa a technického konzultanta před problémami s výkonom počas uvádzania do prevádzky a po inštalácii

Dodávatelia

  • Zaisťujú, že všetky certifikované doskové výmenníky tepla uvedené v ponukách budú spĺňať uvedené tepelné parametry
  • Zkracujú dobu potrebnú k odstráneniu problému při uvedení do prevádzky a po spustení 

Certifikácia výkonnosti výrobku uskutočňovaná Inštitútom pre klimatizáciu, vyhrievanie a chladenie (AHRI) je dobrovoľný program, ktorý je spravovaný a riadený organizáciou AHRI a zaisťuje, aby prevádzkové parametry rôzných druhov výrobkov určených k vyhrievaniu, vetraniu, klimatizácii, chladeniu a ohrevu odpovedali tvrdeniam výrobcov.

Výrobky, ktoré sú certifikované prostredníctvom certifikačného programu AHRI, sú pod podhľadom AHRI priebežne testované nezávislým laboratóriom prevádzkvaným tretiou stranou, ktorú su najíma organizácia AHRI s cieľom určiť schopnosť výrobku splňovať jednu alebo viac noriem či špefikáciu určujúcich klasifikáciu výrobku. 

Ako to funguje

Princípom technológie prenosu tepla je privádzanie dvoch látok o rôzných teplotách do vzájomnej blízkosti tak, aby jedna buď zahrievala alebo ochaldzovala druhú.

Konštrukcia

Spájkovaný doskový výmenník tepla sa skladá z tenkých profilovaných dosiek nerozovej ocele, ktoré sú zostavené do kompaktného bloku a spojené spájkou z čistej medi.

Spájkovací materiál dosky utesňuje a v styčných miestach drží pohramade. Čím zaisťuje optimálnú účinnosť prenosu tepla a odolnosť voči tlaku. Táto konštrukcia dosiek zaručuje najdlhšiu možnú životnosť. Spojením nerezových dosiek medenou spájkou eliminuje potrebu tesnenia a silných rámových dosiek.

Tlakové rázy a rýchle zmeny teploty spôsobujú vo vnútri materiálu výrazné fyzické namáhanie. Výzkum spoločnosti Alfa Laval sa zameriava na detaily týchto javovo s cieľom vyvinúť konštrukcie, ktoré budú mimoriadne odolné a zaistia dlhodobú životnosť.

Princíp činnosti

Kanále vytvorené medzi dokami a vstupy v rohoch sú usporiadané tak, aby média kánálmi pretekali striedavo – vždy v protiprúdnom usporiadaní. Tým sa dosiahne najúčinnejšieho prenosu tepla. Profil dosiek je špeciálne navrhnutý tak, aby zyvšoval terbulencie a rovnomerne distribuaoval prúdenie oboch tekutín s cieľom zaistiť, čo najúčinnejší prenos tepla.

Materiál

Dosky a prípojky sú vyrobené z nerezovej ocele. Spájkovací materiál je vyrobený z čistej medi.

Čistenie

Turbulentné prúdenie vo výmenníkoch tepla ma samoistiaci účinok. Pokiaľ je napriek tomu potrebné ďalšie čistenie, doporučujeme Vám zoznámiť sa s metódov CIP (čistenie na mieste).