AXP

Rad Alfa Laval AXP X-treme je špeciálne vyvinutý pre vysokotlaké rozvody CO₂ a iných chladív s požiadavkami na mimoriadne vysoký tlak.

阿法拉伐AXP钎焊板式换热器

Rozsah výkonu sa pohybuje od 2 do 300 Kw a maximálny povolený tlak podľa PED je 167 barov pri 90 °C. Rada Alfa Laval AXP X-treme je vhodná k využitiu pri rekuperácii tepla, chladenia plynov, kondenzácii, podchlaďovaní a v ďalších aplikáciách. 

Použitie 

 • Tepelné čerpadlá s chladivom CO₂ pre ohrev teplej vody
 • Chladiče (chillery) s chladivom CO₂ inštalované v supermarketoch
 • Komerčné klimatizačné systémy

Rada Alfa Laval AXP X-treme je špeciálne navrhnutá pre chladivo R744/ CO₂ v podkritických a transkritických aplikáciách, ale dajú sa použiť aj pre iné kvapaliny vyžadujúce vysoké tlaky.

Features and benefits

 • Compact, durable designs with consistently high quality; ease of installation
 • Withstands high pressures up to 167 bar and 2233 psi
 • Extensive range of high pressure models providing cooling capacities from 2 to 300 kW
 • Cost efficient: space savings due to the compact design of brazed plate heat exchangers compared to shell-and-tube heat exchangers
 • Rapid response to temperature changes due to small hold-up volume and lower refrigerant charge
 • Optimized design for every duty with customized brazed plate heat exchanger configuration to customer’s own specifications
 • Widely recognized pressure vessel codes available as standard
 • Every brazed plate heat exchanger is pressure and leak tested before delivery, ensuring top quality products 

Ako to funguje

Materiál

V spájkovaných doskových výmenníkoch tepla predstavujú povrchy, ktoré slúžia k prenosu tepla z jedného média do druhého, tenké profilované dosky z nerezovej ocele AISI 316, ktoré sú zostavené do kompaktného bloku. Obe média sú vo vnútri zväzku dosiek utesnené spájkovanou medenou spájkou vedenou po obvode dosiek. Výsledkom je výmenník tepla zostávajúci – na rozdiel od tradičných konštrukcií – iba z povrchu, ktoré aktívne prispievajú k prenosu tepla, čo vedie k významnému zvýšeniu celkovej účinnosti. 

Konštrukcia

Kanále vytvorené medzi doskami a vstupmi v rohoch sú usporiadané tak, aby média kanálmi pretekali striedavo – vždy v protiprúdovom usporiadaní. Tým sa dosiahne najúčinnejší prenos tepla.

Styčné miesta medzi doskami sú taktiež spájkovaná, čo doskám napomáha odolávať účinkom vysokých tlakov a teplôt. Tlakové rázy a rýchle zmeny teploty spôsobujú vo vnútri materiálu výrazné fyzické namáhanie. Výskum spoločnosti Alfa Laval sa zameriava na detaily týchto javov s cieľom vyvinúť konštrukcie, ktoré budú mimoriadne odolné a zaistia dlhú životnosť.