Integrity Testing herobanner 1920 480

Testovanie integrity od Alfa Laval

Preventívna údržba doskových výmenníkov tepla

Proaktívny prístup k bezpečnosti a prevádzkyschopnosti

Doskové výmenníky tepla sú veľmi odolné, ale podobne ako všetky zariadenia vyžadujú správnu údržbu. Testovanie integrity od Alfa Laval, alebo aj kontrola tesnosti, môže identifikovať aj tie najmenšie zo vznikajúcich prasklín a netesností, aby ste mohli problémy s poškodenými doskami a tesneniami vyriešiť ešte skôr, než dôjde k neočakávaným poruchám. Vďaka tomuto preventívnemu servisu môžete naplánovať údržbu svojich doskových výmenníkov tepla a zabezpečiť tak plynulú a bezpečnú prevádzku.

integrity test detector 640x360

Čo je skúška tesnosti, tzv. test integrity?

Testovanie integrity je kontrola tesnosti výmenníka tepla a je určené predovšetkým pre rozoberateľné výmenníky tepla s tesnením. Pomôže vám lepšie pochopiť stav vašich dosiek a tesnení. Na základe tohto poznatku môžete naplánovať servis vyhovujúci vašim potrebám a udržíte si kontrolu nad svojím výrobným procesom. Proaktívny prístup vám umožní spoľahnúť sa na bezpečnú a plynulú prevádzku vášho zariadenia.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Ako funguje test intergity Alfa Laval?

Naše testovanie integrity ponúka bezkonkurenčnú presnosť a zároveň komfort. Cez váš doskový výmenník tepla sa prečerpáva netoxická, nehorľavá zmes vodíka a dusíka, čím sa dajú odhaliť akékoľvek mikroskopické praskliny, korózia alebo únava materiálu. Citlivé senzory zachytávajú akýkoľvek únik plynu a môžu dokonca identifikovať typ chyby - mikrotrhlina, korózia, zlyhanie tesnenia a ďalšie. Tento test trvá len 15 minút na sekciu.


Metóda testovania integrity

Pri navrhovaní nášho testu integrity sme zvolili metodiku, ktorá poskytuje presnosť, bezpečnosť, rýchlosť a trvalú udržateľnosť.

Presnosť

Zmes vodíka a dusíka je ideálnou látkou na kontrolu stavu vašich doskových výmenníkov tepla, pretože rýchlo difunduje a kdekoľvek vo vnútri vašich zariadení odhalí trhliny, ktoré sú menšie než tie, cez ktoré prejde kvapalina. Keďže zmes vodíka a dusíka sa po aplikácii rýchlo rozptýli a má veľmi nízku koncentráciu v atmosfére, je nižšia pravdepodobnosť falošných hlásení než u iných detekčných plynoch. Náš automatizovaný systém detekcie minimalizuje riziko chyby zo strany obsluhy

Bezpečnosť

Naša zmes vodíka je nehorľavá (klasifikácia podľa ISO 10156), netoxická a nespôsobuje namáhanie ani koróziu dosiek alebo tesnení. Zmes je schválená na použitie v potravinárskom priemysle a nekontaminuje vaše zariadenie.

Rýchlosť

Testovanie vašich doskových výmenníkov tepla je rýchle a praktické, keďže nevyžaduje demontáž dosiek a môže sa použiť aj při ťažšie prístupných zariadeniach. Testovaciu jednotku jednoducho pripojíme k vypustenému zariadeniu a výsledky sú k dispozícii už po 15 minútach. Navyše, po teste sa nevyžaduje čistenie ani žiadne iné úkony.

Trvalá udržateľnosť

Na rozdiel od hélia, ktoré je vzácnym a neobnoviteľným prírodným zdrojom, vodík a dusík sú trvalo udržateľnými, bežne dostupnými zdrojmi, ktoré je možné použiť bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

plant_with_bubble_640x360.jpg

Experiment s balónom na test integrity

V potravinárskom a nápojovom priemysle je prvoradá bezpečnosť. V spoločnosti Alfa Laval veríme, že proaktivita je najlepší spôsob, ako zabezpečiť bezpečnú výrobu, a preto ponúkame kontrolu tesnosti výmenníkov tepla. Toto video ilustruje náš prístup.

Pozrite si video a zistite ako testovanie integrity funguje

Pomocou tohto testu môžu naši odborníci zistiť praskliny na doskách vašej jednotky a vyhodnotiť riziko krížovej kontaminácie médií. Ako to funguje? Pozrite si túto vysvetľujúcu animáciu.